Prijs voor Nederlandse aanpak fysieke belasting in de zorg – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Onderzoeker Hanneke Knibbe van LOCOmotion heeft de prestigieuze Bernice Owen Award uitgereikt gekregen aan de Universiteit van South Florida. Zij is daarmee de eerste Nederlander die deze prijs voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van ergonomie in de zorg in ontvangst mocht nemen. Knibbe deed ook onderzoek voor de ontwikkeling van het ontwerpinstrument Zorg in Woningen.

De resultaten van haar studies zijn in opdracht van sociale partners vertaald in de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting, die de basis vormen voor het beleid fysieke belasting in de zorg. Volgens deze praktijkrichtlijnen is bijvoorbeeld ook inzichtelijk gemaakt welke ruimte nodig is om zorg te verlenen in woningen in het ontwerpinstrument Zorg in Woningen. In opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft Knibbe meegewerkt aan de ontwikkeling van Zorg in Woningen. Zorg In Woningen biedt zorgorganisaties, corporaties en architecten de mogelijkheid zorgvriendelijk te ontwerpen. Dit instrument ontving in 2009 internationale erkenning met een Citation of Honour voor de Excellence in Ageing Services Award.

Praktische toepassingen

Tijdens de tiende conferentie ‘Patient Handling’ in Orlando, presenteerde Knibbe  een overzicht van de studies die zij sinds 1988 heeft uitgevoerd. De jury was vooral onder de indruk van manier waarop Knibbe steeds in staat is om de wetenschappelijke principes toe te passen op voor de zorg relevante, praktische onderwerpen. Het onderzoek van Knibbe bij LOCOmotion vormde een belangrijke factor in de ontwikkeling van de aanpak van fysieke belasting in de zorg. Sinds eind jaren tachtig is met name met verpleeg- en verzorgingshuizen gewerkt aan methoden om de blootstelling van medewerkers aan fysieke (over)belasting bij de bron aan te pakken. Dit heeft geleid tot de Praktijkrichtlijnen Fysieke Belasting die precies aangeven wanneer fysieke belasting over gaat in overbelasting. Dat dit beleid succesvol is, blijkt uit de vier landelijke monitoringstudies die de afgelopen 10 jaar in opdracht van sociale partners zijn uitgevoerd.

Meer informatie

  • Lees meer over het online ontwerpinstrument Zorg in Woningen
  • De Arbocatalogus VVT geeft een overzicht van de belangrijkste arbeidsrisico’s, de aanpak van fysieke belasting in de VVT-branche is er onderdeel van.