Krachtig en kwetsbaar zijn samen 'Onbeperkt Actief' in Deventer – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Samen activiteiten ondernemen is de basis om elkaar te leren kennen en om te werken aan een inclusieve samenleving, op het niveau van buurt en wijk. In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke beperking. ‘Onbeperkt Actief’ is één van de zeven aansprekende voorbeeldprojecten die Linda Sanders voor het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg onderzocht in de hoop een antwoord te vinden op de vraag: Kun je activiteiten en vormen van dagbesteding opzetten zonder onderscheid te maken in de achtergrond van mensen? ‘Onbeperkt Actief’ laat zien dit mogelijk is en zowel de kwetsbare als de krachtige burgers daar baat bij hebben. Lees meer over dit bijzondere project.

Korte karakteristiek

In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke beperking. Als je buren jou niet kennen, vragen ze je ook niet op de koffie of is het moeilijk om hulp te vragen. Samen activiteiten ondernemen is de basis om elkaar te leren kennen en om te werken aan een inclusieve samenleving, op het niveau van buurt en wijk.  

Doelgroepen

In hoofdzaak betreft het een combinatie van gewone wijkbewoners en mensen met een verstandelijke beperking. Recent is het programma uitgebreid met een pilot gericht op het meedoen van mensen die psychisch kwetsbaar zijn.

Soort activiteiten

Diverse activiteiten die aansluiten bij de interesses die mensen hebben, zoals samen wandelen, samen uitgaan, samen koken etc. Vaste onderdelen zijn: Potje van Otje (koken door kinderen en mensen met beperkingen samen), vriendenkringen en een theatergroep. Daar komen steeds meer activiteiten bij, zoals klusjes doen of (samen) vrijwilligerswerk doen. De hond van de buren uitlaten, soep koken op het buurtfeest en noem maar op.