Filmfestival Forever Young laat publiek nadenken over ouder worden – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Met de prachtige film ‘A Late Quartet’ opende op 28 februari de Slotmanifestatie van het Europese jaar voor Actief Ouder Worden en het eerste Filmfestival Forever Young, georganiseerd door stichting Art-Age. In het EYE Film Museum leidde columniste en schrijfster Annemarie Oster de film in. Ze wees bezoekers op de herkenbare menselijke verhoudingen in de film, vooral in de scène waarin de hoofdpersoon – een cellist die wordt getroffen door de ziekte van Parkinson – zegt dat het kwartet door moet spelen ook als het (tijdelijk) out of tune is. Voormalig staatssecretaris Marlies Veldhuijzen-van Zanten (VWS) prees de passage waarin de cellist tijdens zijn laatste optreden opstaat en zich terugtrekt, plaats maakt voor een nieuwe generatie. Om zo de klanken mooi te laten blijven klinken.

De film ‘A Late Quartet’ wierp veel vragen op bij het festivalpubliek. Is het nodig om omwille van de harmonie altijd compromissen sluiten? Is streven naar perfectie niet fnuikend voor de ruimte om jezelf te zijn? En wat kan een ieder van ons voor de maatschappij doen? Net als de cellist plaatsmaken voor anderen? Of op een andere manier iets betekenen? In het debat met vertegenwoordigers van verschillende generaties en diverse organisaties – zoals FNV Jong, de Nationale Denktank, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Corona Wonen/Zorg in Eigen Hand – werd gezocht naar antwoorden en werd gediscussieerd over de film, langdurige zorg en intergenerationele solidariteit. Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter was er bij en deed verslag van het filmfestival.

 

Meer informatie