Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2014 – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De prijsronde van de Hedy d’Anconaprijs voor excellente zorgarchitectuur 2014 is van start gegaan. Tot 30 september dit jaar kunnen zorgaanbieders en woningcorporaties – maar ook architecten, gebruikers en andere partijen – geslaagde projecten voordragen voor deze prijs. Dat hebben het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie en TNO bekendgemaakt.

De prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Nu het scheiden van wonen en zorg door het huidige kabinet versneld wordt doorgevoerd, zijn ideeën voor innovatieve en veilige huisvesting voor mensen met (zich ontwikkelde) zorgvragen steeds meer actueel. Om innovaties te bevorderen staat deze editie open voor niet-conventionele opdrachtgevers die eigen initiatief tonen.

Project voordragen

Iedereen kan een zorgproject, dat na 1 oktober 2011 is voltooid, voordragen: opdrachtgevers, ontwerpers, initiatiefnemers, zorgprofessionals, corporaties, ontwikkelaars, zorgondernemers, gemeenten, gebruikers. Het kan gaan om nieuwbouw, herbestemming, renovatie of om een gebiedsontwikkeling van een ensemble van gebouwen. Half november maakt de jury drie tot maximaal vijf genomineerde projecten bekend. In juni 2014 wordt de winnaar bekendgemaakt.

Eerdere edities

De Hedy d’Anconaprijs, vernoemd naar de oud-minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1989-1994) werd eerder uitgereikt in 2010 en 2012. De prijs, waarvoor 20.000 euro beschikbaar is, wordt eenmaal per twee jaar toegekend.

Meer informatie

  • Aanmelden kan op www.hedydanconaprijs.nl en kan tot 30 september 17.00 uur