Goed oud worden? Begin er jong mee! – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het Europees Jaar ‘Actief ouder worden en intergenerationele solidariteit’ is half januari officieel van start gegaan in Kopenhagen. In Nederland zal in maart de echte opening zijn, gefaciliteerd door het Nederlands platform. Enkele betrokken Nederlandse organisaties hebben het platform opgericht om activiteiten die plaatsvinden in het kader van het EU jaar te bundelen. Dit informele platform heeft een site geopend: Festival der Generaties.

Het platform vindt dat gevierd mag worden dat zoveel mensen vitaal en gezond oud kunnen worden. ‘Een leven lang actief blijven? Dat kan, dat mag en dat moet. Al was het maar om jongere en toekomstige generaties de ruimte te kunnen geven. Gezond, productief en betrokken oud worden? Begin er jong mee!’, zegt Ger Tielen, initiatiefnemer van het platform.

Activiteiten

Een greep uit de activiteiten die in Nederland plaatsvinden: een intergenerationeel Muziektheater, een Parlement der Generaties, een Oldtimer Festival, filmfestivals op meerdere locaties, een MediaDemografieweek, symposia, congressen, bijzondere publicaties (CSO, Hogescholen, Universiteiten, ZonMw, EuroPlus) en speciale aandacht van Magazine Plus en Geron Magazine. Voorts zijn er campagnes in de maak vanuit diverse invalshoeken en mogen we een scala aan kleinschalige lokale activiteiten verwachten. In juni 2012 organiseren de gemeente Groningen, kennisinstellingen en het Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN) een Healthy Ageing Week. Speerpunten zijn Healthy [email protected] en Caring Generations. Het symposium Active Ageing van de Haagse Hogeschool en Tijdschrift Gerōn op 9 februari a.s. bijt het spits af van de activiteiten.

KCWZ, Aedes en ActiZ

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg neemt actief deel aan dit platform en ontplooit met Aedes en ActiZ initiatieven. ActiZ, organisatie van zorgondernemers, organiseert dit jaar debatten en andere activiteiten in het kader van het EU jaar. Aedes, vereniging van corporaties zal activiteiten ontplooien zoals het tonen van inspirerende projecten die corporaties al hebben om generaties met elkaar in contact te brengen. Alvast enkele voorbeelden:

  • De Rotterdamse corporatie Woonbron heeft jongeren en ouderen samen een voormalig verzorgingshuis laten opknappen. Nu staat er een complex De Nieuwe Nachtegaal. De jongeren leerden de kneepjes van het vak van gepensioneerde bouwers.
  • De landelijk werkende woningcorporatie Habion, die gespecialiseerd is in huisvesting voor ouderen, ontwikkelt en bouwt een wooncomplex met zeventien appartementen voor tienermoeders die tijdelijk ondersteuning nodig hebben. In de vier overige appartementen wonen senioren, die als goede buren de meiden waar nodig en mogelijk ondersteunen. Lees meer.
  • De corporaties Talis en de WBVG ontwikkelen gezamenlijk een meergeneratieproject in Nijmegen.

Houd de website in de gaten voor actuele informatie!

Meer informatie