Gezocht: woonzorgprojecten die energieneutraal willen worden – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Energiesprong van Platform31 organiseert een innovatieprogramma voor het vernieuwen van zorgvastgoed naar energieneutraal. Voor renovatie geldt een besparing van minimaal 45% op primaire energie ten opzichte van het huidige gebruik en voor nieuwbouw is dit zelfs energieneutraal. Energiesprong roept zorgorganisaties en woningcorporaties op om deel te nemen aan het innovatieprogramma.

  • Koplopers (zorgorganisaties maar ook corporaties) met een hoge ambitie op het gebied verduurzaming van hun zorgvastgoed; minimaal 45% energiereductie voor renovatie en energieneutraal voor nieuwbouw.
  • Intrinsieke motivatie van bestuur en uitvoerende medewerkers.
  • Bereidheid om kennis te delen en als voorbeeld te dienen voor de sector.
  • Instellingen die via vernieuwende vraag- aanbodprocessen in een open dialoog met multidisciplinaire coalities van aanbieders in gesprek willen gaan om innovatieve en superduurzame bouw- en renovatie concepten te ontwikkelen waarbij de garantie op prestatie een van de speerpunten is.
  • Ondersteuning bij het ontwerpen van het innovatieve proces
  • Inhoudelijke- en procesondersteuning tijdens de uitvoering van het gehele vraag- aanbodproces.
  • Hulp bij het uit de markt halen van aanbiederscoalities.
  • Ondersteuning bij prestatiecontractvorming.

Energiesprong gaat graag samen met bestuurders van deelnemende organisaties op zoek naar de mogelijkheden voor ondersteuning op het gebied van: de duurzame ambitie en het inrichten van het proces rond vraag, aanbod en realisatie.

Wat is Energiesprong?

Innovatieprogramma Energiesprong is een aanjager: een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind 2014 uitvoert in opdracht van het ministerie voor Wonen en Rijksdienst. Doel van het programma is om op grote schaal vraag en aanbod te laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota: woningen, kantoren, winkels, gebouwen van zorginstellingen. Het vertrekpunt is dat er met name een verandering in het proces en de werkwijze in de bouw nodig is: andere uitvraag, beter aanbod, meer financiële mogelijkheden, aangepaste wet- en regelgeving, én een andere kijkwijze.

Meer informatie