Filmfestival Forever Young belicht culturele diversiteit en kijk op zorg – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Een reis langs verschillende culturen, dat is wat de derde editie van het Filmfestival Forever Young u op donderdag 4 juli in Rotterdam te bieden heeft. Een dag vol inspirerende films, mini symposium, workshops en meer, georganiseerd door Art-Age en ActiZ. Bij alle onderdelen staat de vraag centraal wie voor ouderen zorgen. Wat zijn verwachtingen van ouderen en hun naasten? Extra aandacht krijgt cultuur bij deze vraag. Steeds meer ouderen hebben een niet-Nederlandse achtergrond. Binnen de migrantengroepen verschuiven verwachtingen over zorg als zij zich voorbereiden op het ouder worden in Nederland.

ForeverYoung toont op deze dag vier films, die vanuit verschillende perspectieven inzicht geven in de culturele diversiteit en de kijk op zorg. De films inspireren als het gaat om het verbinden van generaties en de kracht van ouderen. Aangevuld met een mini-symposium en workshops over interculturalisatie beloofd het een prachtig filmfestival te worden, dat mede ondersteund wordt door Het Nieuwe Ouder Worden.

Het programmma

10.00 – 12.00 uur  Film ‘LOLA’ van Brillante Mendoza
‘Ontroerende hommage’ (NRC)
‘Overrompelende ervaring, magistrale langgerekte openingsscène’ (Volkskrant)
12.00 – 12.45 uur Pauze met lichte lunch
12.45 – 14.45 uur

13:30 – 14.45 uur

Film ‘A Simple Life’‘Confronterend en herkenbaar over ouder worden dat echt bij je binnenkomt’ (FilmTotaal)’Ann Hui excelleert in persoonlijk drama. Klein, ontroerend verhaal over ouderdom, intimiteit en klasse’ (NRC)Workshop ‘Meer dan vergeten’ in samenwerking met NOOM óf

Workshop ‘Generatielab’

15.00 – 16.15 uur Mini symposium
16.30 – 18.00 uur Film ‘Boven is het stil’
‘Ingehouden, zinderende film, met happy end bovendien’ (Filmkrant)
18.00 – 19.00 uur Pauze met Turkse Pizza
19.00 uur Afsluitende film (première uit Cannes) en een nagesprek

Minisymposium

Om 15.00 uur start het minisymposium en bespreken we actuele thema’s rond interculturalisatie en kijken we waar we van elkaar kunnen leren. Hoe bereiden oudere migranten zich voor op het ouder worden? En hoe spelen professionals hier op in? Hoe kunnen zij de kracht van oudere migranten benutten in het bereiken van cultuursensitieve zorg?

Gespreksleider

Prof. Robbert Huijsman, bijzonder hoogleraar Management en Organisatie van de Ouderenzorg bij iBMG, Erasmus Universiteit Rotterdam en manager kwaliteit & innovatie bij Achmea.

Panel

  • Ibrahim Yerden, Cultureel antropoloog, verbonden aan de UVA en onlangs gepromoveerd op het onderwerp zorgverwachtingen bij Turkse ouderen
  • Heili Bassa, directeur Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie in Rotterdam
  • Mohammed Benzakour, schrijver van het onlangs verschenen boek ‘Yemma’ dat is geïnspireerd op zijn ervaringen met zorg voor zijn moeder

Workshops

Er vinden parallel twee workshops plaats in samenwerking met onder anderen het NOOM (Netwerk Organisaties van Oudere Migranten) waarbij we in de ene workshop de documentaire ‘Meer dan vergeten’ vertonen. De andere workshop gaat over het Generatielab, waarbij u in gesprek gaat met mensen van verschillende generaties en u de kracht van intergenerationele verbinding ervaart. Vanuit deze inspirerende ontmoeting ontstaat de creativiteit en energie waarmee u in uw eigen omgeving aan de slag gaat met intergenerationeel ondernemerschap.

Aanmelden en kosten

Aanmelden voor (een deel van) het festival is mogelijk via www.hetnieuweouderworden.nu, waar u ook uitgebreide informatie over het festival vindt. De kosten zijn 5 euro voor een passe-partout. Leden van ActiZ kunnen deze dag gratis bijwonen.

Meer informatie