Expertisecentrum Mantelzorg Amsterdam onderzoekt woonwensen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het Amsterdamse Expertisecentrum mantelzorg gaat jaarlijks onderzoek doen naar de trends in de behoeften aan mantelzorg, waaronder ook de wensen op huisvestingsgebied. Dat bleek bij de officiële opening van het centrum.

Het Amsterdamse Expertisecentrum mantelzorg is onderdeel van Markant, het Amsterdamse centrum voor mantelzorg. Na een gepassioneerd betoog opende wethouder Marijke Vos op donderdag 4 februari 2010 het Expertisecentrum. Markant ondersteunt Amsterdamse mantelzorgers met informatie, advies, cursussen, begeleiding en praktische ondersteuning. Het centrum trainde medewerkers van de Loketten Zorg en Samenleving in het ondersteunen van mantelzorgers. Mantelzorgmakelaars van Markant houden zelf ook spreekuur in de loketten. Markant kan ook 250 vrijwilligers inzetten om zorgtaken tijdelijk over te nemen.

Trendonderzoek knelpunten mantelzorgers

Het door de gemeente opgerichte Expertisecentrum heeft de taak kennis over mantelzorg te bundelen en te verspreiden. Het jaarlijkse trendonderzoek zal ook gegevens opleveren over knelpunten waar mantelzorgers mee te maken krijgen. Het Expertisecentrum heeft een helpdesk en een kennisbank, organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en geeft een mantelzorgkrant uit.

Dichter bij zorgvrager wonen

Naar aanleiding van een manifest van mantelzorgers zelf is de gemeente Amsterdam bezig met het ontwikkelen van huisvestingsbeleid voor mantelzorgers. De gemeente gaat in overleg met de woningcorporaties na of mantelzorgers die dichter bij de zorgvrager willen wonen voorrang moeten krijgen binnen de 5% maatwerkregeling voor corporatiewoningen. Voor zorgvragers die vanuit een al eerder met subsidie aangepaste woning willen verhuizen naar een woning dichtbij de mantelzorger, is een budget beschikbaar van € 150.000 voor aanpassing van de nieuwe woning.

Flexibele mantelzorgwoning

Amsterdam gaat ook na hoeveel zorggeschikte woningen in de stad nodig zijn en ontwikkelt criteria waaraan deze moeten voldoen. De gemeente schafte een flexibele mantelzorgwoning aan, maar die staat al geruime tijd in de opslag. Ook voor de kangoeroewoningen die in de nieuwe wijk IJburg werden gebouwd, blijkt weinig belangstelling te zijn. De gemeente gaat nu na of er wel behoefte is aan flexibele mantelzorgkamers die bij bestaande woningen kunnen worden geplaatst. Amsterdam kent al een parkeerontheffing voor mantelzorgers, een hooggewaardeerde voorziening in de overvolle stad.

Meer informatie