Crisistijd: innovatietijd?!  – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg presenteert haar werkplan 2010 onder de titel Crisistijd: innovatietijd?! Het werkplan beschrijft de geplande activiteiten voor dit jaar. Het zijn roerige tijden voor woningcorporaties en zorgorganisaties, maar er zijn zeker kansen voor innovatie.

Veel aandacht is er dit jaar voor bestaand (zorg)vastgoed. Langer door met een gebouw, hoe doe je dat? Helpt slim ontwerpen, zijn er goede voorbeelden van herbestemmen en wat is zijn de uitgangspunten voor een huurovereenkomst die past in deze tijd? Onder de noemer ‘de klant als opdrachtgever’ staat de rol van (toekomstige) bewoners in het bouwproces centraal. Hierbij kijken we naar particuliere initiatieven en naar bewoners van woonzorgcomplexen.

‘Nieuw’ welzijn

Ook zet het Kenniscentrum in op kennisontwikkeling rond nieuw welzijn. Hoe draagt welzijn bij aan langer zelfstandig wonen in de wijk? Wat zijn de innovatieve projecten uit de hoek van particulieren, corporaties en ondernemers? En welke sociale restaurants zorgen echt voor ontmoeting en hebben ook nog een exploitatie die klopt?

Eerste resultaten 2010

Op de Project!mpuls in april presenteert het Kenniscentrum al de eerste resultaten van 2010 in de masterclasses Rekenen aan zorgvastgoed en Bestemmingsplannen met kansen en de practica Stem in de steigers en Slim ontwerpen.

Meer informatie