Corporaties West-Brabant: 'Bouw voor senioren, niet voor starters' – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Vijf samenwerkende corporaties in de regio West-Brabant doen in een open brief een dringend beroep op de politieke partijen in de regio: “Vermijd kortzichtige lokale politiek en richt je op de woonbehoeften van morgen en overmorgen.” De corporaties vinden dat alle nieuw te bouwen huizen in de komende vijftien jaar, potentiële nultredenwoningen moeten zijn.

De corporaties (Castria Wonen, Soomland, Wonen West Brabant, Woningstichting Dinteloord en Woningstichting Woensdrecht) vinden dat de gemeenten waarvoor ze actief zijn moeten accepteren dat de bevolking krimpt en vergrijst. De corporaties verwijten de gemeenten bij de gronduitgifte de voorkeur te geven aan projecten die op korte termijn het meeste geld opleveren. De nieuwbouwplannen zijn volgens hen niet afgestemd op de bestaande woningvoorraad. Niet alleen de aantallen maar ook niet de soort woningen. In de meeste woningen kunnen ouderen volgens de corporaties niet thuis verzorgd worden. Aanpassingen van de woningen zijn echter te duur en vaak onmogelijk. Daarom pleiten zij ervoor om de komende vijftien jaar alleen nog potentiële nultredenwoningen te bouwen.

Rondetafelgesprekken

Bevolkingskrimp is ook van invloed op de lokale verbinding wonen, welzijn en zorg. Het volstaat niet om te voorzien in juiste huisvesting. De combinatie van bevolkingskrimp en daarmee samenhangende vergrijzing daagt gemeenten uit om ervoor te zorgen dat er voldoende woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen blijven bestaan zodat de lokale bevolking toch zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ondersteunt gemeenten en hun lokale partners bij hun zoektocht naar innovatieve oplossingen en effectieve samenwerking. Rondetafelgesprekken in krimpregio’s zijn in voorbereiding.

Meer informatie