Blog: De lange weg naar een smalle AWBZ  – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Herinnert u zich nog de wachtlijsten in de jaren negentig? Ouderen die naar de rechter stapten omdat ze geen thuiszorg kregen of heel lang moesten wachten. Daarna kwamen de regionale indicatieorganen, die moesten zorgen voor een objectieve, integrale indicatiestelling maar inmiddels weer zijn afgeschaft. Het zijn allemaal stappen geweest om te komen tot een kern AWBZ. Roeland Kreeft van Bureau Companen schetste tijdens de Netwerkbijeenkomst Wonen en Zorg van 20 juni voor leden van Aedes op heldere wijze de veranderingen die momenteel plaatsvinden in wonen en zorg en liet het hele historische plaatje zien. Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter schreef er een blog over.

  • Blog ‘De lange weg naar een smalle AWBZ’

gepubliceerd: 26-06-2013