Masterclasses Wijk- en Buurtgericht Werken – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Wijk- en Buurtgericht Werken is een concept dat aanslaat bij veel mensen in de wereld van wonen, welzijn en zorg. Steeds meer organisaties ervaren de noodzaak én de inspiratie om hun mens- en werkkracht op nieuwe, directe manieren te verbinden met de mensen waar het om gaat en om zich als organisatie op een andere wijze te verbinden met partners, collegas, lokale stakeholders. Als vervolg op het succesvolle verbredingsprogramma dat in 2011 plaatsvond, wordt in 2012-2013 een serie Masterclasses aangeboden.

Wijk- en Buurtgericht Werken (WBW) is een grensoverstijgende aanpak, die meerwaarde oplevert in kwaliteit van zorg en ondersteuning en die vormgeeft aan de transitie in de zorg. Maar het is ook een aanpak die veel vraagt van de betrokkenen: lef om los te laten, energie om te verkennen, visie om te ontwikkelen.

Resultaten verbredingsprogramma 

In het Transitie Programma Langdurige Zorg (TPLZ) werd Wijk- en Buurtgericht Werken (WBW) als kansrijk thema erkend. Als vervolg erop heeft VWS daarom in 2011 middelen beschikbaar gesteld om met tien projecten uit verschillende sectoren een verbredingsprogramma WBW uit te voeren. Het kernteam van dit programma werd gevormd door ActiZ, LOC, BTN, VGN, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en adviesbureau Viatore. De resultaten en de bevindingen uit dit programma vinden hun weerslag in de brochure Wijk- en Buurtgericht Werken; mensenzorg in de wijk en op de website www.wijkenbuurtgerichtwerken.nl.

Masterclasses 

Voortbouwend op het succes van het programma Wijk- en Buurtgericht Werken (WBW) 2011 start het kernteam in 2012 een nieuwe reeks Masterclasses. Het doel van deze bijeenkomsten is om deelnemers te inspireren en samen te leren wat er wel en niet werkt op het gebied van wonen-en-zorg in de wijk.
Deelnemers verdiepen zich in praktijksituaties waar vernieuwing plaatsvindt en ervaren de betrokkenheid van de aanwezige branchevertegenwoordigers & projectleiders uit het programma WBW. De reeks van 5 Masterclasses worden gecoördineerd door het kernteam dat in 2011 het programma WBW vormgaf: ActiZ, Kenniscentrum Wonen-Zorg, VGN, BTN, LOC en Viatore. In de flyer vindt u meer informatie over de opzet en het programma. De eerste bijeenkomst is op dinsdagmiddag 9 oktober 2012 bij Oost Flevoland Woondiensten in Dronten.

Uit alle ervaringen spreekt dat de grensoverstijgende aanpak van grote waarde is. Zowel voor cliënten en medewerkers, als voor burgers en beleidsmakers. Het is niet zo dat alles over rozen ging, ook bij de tien projecten uit 2011 ging verandering gepaard met weerstanden en obstakels. Wijk- en buurtgericht werken vraagt inzet en uithoudingsvermogen. De Masterclass is een compacte en beproefde manier om hieraan te werken door samen met anderen te leren, kennis op te doen en inspiratie te delen.

Korting voor leden van ActiZ 

De Masterclass staat open voor deelnemers uit verschillende sectoren. ActiZ wil de deelname van de eigen leden ondersteunen door een subsidie op de deelnamekosten ter beschikking te stellen, maximaal 600 euro per organisatie en afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Meer hierover vindt u in bijgaande flyer.

Voorproefje?

Kom naar het congres ‘Lokale Kracht; power in wonen, welzijn en zorg’ op 5 september en volg de workshop over Wijk- en Buurtgericht Werken!

Meer informatie