Esdege Reigersdaal – Steunpunt Obdam – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het kerndoel van Steunpunt Obdam is om mensen met een matige of ernstige verstandelijke en/of meervoudige beperking in te schakelen voor vrijwilligerswerk in de lokale samenleving. Hierdoor maken zij meer volwaardig deel uit van de samenleving en kan de lokale samenleving hun inzet en vaardigheden benutten. Concreet realiseert men vrijwilligersbanen, expliciteert men de werkwijze en ontwikkelt men een training voor teams van ondersteuners om het concept breder binnen de organisatie te implementeren.

Esdégé-Reigersdaal heeft ruime ervaring met vermaatschappelijking van de zorg- en dienstverlening aan mensen met een beperking. Die ervaring zet men nu in voor verbreding van het project, waarbij mensen aanspreken op hun mogelijkheden centraal staat. Uitgaan van iemands kracht vergroot eigenwaarde en de kans op verdere ontwikkeling van vaardigheden. Doordat de doelgroep een vanzelfsprekende en gewaardeerde plaats in de lokale samenleving krijgt, worden zij meer gezien en gekend en kan bovendien hun relatienetwerk zich uitbreiden.

Zelfstandige medewerkers

De transitie behelst tevens een groei van de zelfstandigheid / taakvolwassenheid  van medewerkers betreffende acquisitie en het bieden van ondersteuning buiten het activiteitencentrum. Doordat medewerkers meer in staat zijn om zelfstandig besluiten te nemen en te handelen neemt het zelfsturend vermogen van zowel individuele medewerkers als het team toe. Medewerkers worden gestimuleerd om kansen te zien en deze (nog meer) te benutten.

Contactpersoon: Wilma Remmé
E-mail: [email protected]
Telefoon: 06 1202 5072