Wat vinden…? – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Verandering geeft onzekerheid, maar ook nieuwe kansen, aldus LOC in haar publicatie  ‘Veranderingen wonen, zorg en welzijn: hoe gaan we dat met elkaar organiseren?’ (oktober 2013). Het beschrijft een systeem dat cliënten biedt wat ze nodig hebben en waarbij ze ook wonen en zorg ontvangen. Daarnaast biedt de handreiking handvatten aan cliëntenraden om het gesprek over scheiden van wonen en zorg in de eigen situatie vorm en inhoud te geven.
Zie ook LOC dossier Scheiden van wonen en zorg

Wat vinden Aedes, vereniging van woningcorporaties en ActiZ, organisatie van zorgondernemers?

Standpunt ActiZ over sluiting verzorgingshuizen
Aedes dossier gescheiden financiering wonen en zorg
ActiZ en Aedes benadrukken de noodzaak van een woonzorgbeleid dat:

  • Voorziet in een zorgvuldig overgangstraject voor scheiden wonen en zorg zodat zorgorganisaties en corporaties niet in de problemen komen met hun bestaande zorgvastgoed;
  • voldoende ruimte biedt om te kunnen investeren in betaalbare huisvesting voor ouderen met een zorgvraag;
  • Voorziet in vergoedingen voor meerkosten verbonden aan zorgwoonruimte;
  • toewijzing van woningen aan deze doelgroep niet belemmert (bijv. door een aangepaste positie binnen de Europese Staatssteuneisen).