Tool en workshops: 'Van nacalculatie naar klantverleiding' – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Het gaat snel met de omschakeling naar het extramuraliseren van de lichte zorgzwaartepakketten. Zorgaanbieders anticiperen door leegkomende appartementen te gaan verhuren en pakketten van diensten en services aan te bieden. Daarbij kunnen zorgaanbieders zich op verschillende doelgroepen richten. Besteedbaar inkomen is daarbij een relevante factor. BOB advies ontwikkelde een tool die zorgaanbieders helpt om te bepalen welk product bij welke klant past. Deze tool wordt aangeboden in combinatie met een workshop. De workshops zijn op 2 oktober in Nieuwegein, 9 oktober in Zwolle, 15 oktober in Den Bosch en 22 oktober in Utrecht.

Met het wegvallen van de instroom van cliënten met een licht zorgzwaartepakket ontstaat niet alleen leegstand, maar ook de vergoeding voor ondersteunende diensten en services die nu nog onderdeel zijn van het verblijf valt weg. Cliënten die extramurale zorg afnemen betalen weliswaar een lagere eigen bijdrage, maar zij moeten ook zelf gaan betalen voor de ondersteunende diensten en services. Veel zorgaanbieders werken momenteel aan een passend aanbod voor hun doelgroep(en).

Kennis van de klant

Dit vereist inzicht in de wensen en financiële mogelijkheden van de (toekomstige) klant. Wat wil of kan deze betalen voor wonen, maar evengoed voor de aanvullende diensten. En wie gaat die diensten leveren? En wie de zorg? Maakt u er een volpension hotelfaciliteit van of kiest u voor flexibele pakketten? Allemaal wezenlijke vragen die één vertrekpunt gemeen hebben: kennis van de (keuzes van) de klant.

Tool

Om vast te kunnen stellen welke huurprijs u in rekening gaat brengen bij verhuur is niet alleen de maximaal redelijke huur op basis van het woningwaarderingssysteem relevant, maar het is ook van belang inzicht te hebben in de budgetruimte van uw (toekomstige) huurder. Hiervoor is een handige tool ontwikkeld die ActiZ, samen met BOB Advies, graag met u deelt.

Workshop

Tijdens de workshop van circa 3 uur zal worden ingegaan op deze tool, die door middel van simpele draaiknoppen laat zien wat de bestedingsruimte is bij de verschillende scenario’s. Huurtoeslag, zorgtoeslag, belasting tarieven: alles wordt automatisch doorgerekend terwijl u de scenario’s bekijkt en op die manier tot een passend aanbod van wonen met diensten en services komt.Gedurende de workshop zal worden ingezoomd op het functioneren van de tool (deze is zeer eenvoudig te bedienen) en met name de verschillende scenario’s die mogelijk zijn. Het gaat hier om te maken keuzes voor uw vastgoed en de aanvullende diensten exploitatie.

Op deze wijze kunt u voor uzelf bepalen wat de juiste product-markt combinatie is voor uw klanten. Daarnaast zal in kort bestek nogmaals door de belangrijkste aandachtspunten worden gegaan waar het de extramurale verhuur betreft. Denk hierbij aan zaken als: verhuurdersheffing, zelfstandige woningen, het woningwaarderingssysteem, huurtoeslag aanvragen etc, etc.

Praktische informatie

De workshops zijn op 2 oktober in Nieuwegein, 9 oktober in Zwolle, 15 oktober in Den Bosch en 22 oktober in Utrecht. De kosten voor deze workshop bedragen 450 euro per persoon, waarbij u de tool gebruiksklaar aan het eind van de workshop meekrijgt zodat u hem binnen uw eigen organisatie kunt gebruiken. Bij de prijs is ook een update voor 2014 inbegrepen.

De workshops zijn gericht op ActiZ-leden maar ook woningcorporaties of andere belangstellenden kunnen hun belangstelling voor deelname kenbaar maken.