Doelstelling scheiden wonen en zorg – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De situatie waarin wonen en zorg apart gefinancierd wordt. De cliƫnt betaalt zelf voor het wonen via huur of koop. De zorg wordt apart gefinancierd via de zorgverzekeringswet, Wmo, AWBZ en eventueel via eigen middelen.

Gedachte is dat bewoners van intramurale zorglocaties hierdoor meer keuzevrijheid krijgen en de diversiteit in wonen wordt vergroot.