De juridische context van Scheiden Wonen Zorg – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Extramuralisatie is een feit. Corporaties en zorgaanbieders maken daarom analyses van de toekomstwaarde van hun zorghuisvesting. Daarbij horen juridische vragen die zich niet makkelijk laten beantwoorden. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zet ze op een rijtje en probeert in begrijpelijke taal (meer) duidelijkheid te brengen. Het is immers niet de bedoeling dat regels de praktijk in de weg staan.

1.1 KCWZ-voorbeeldhuurovereenkomst voor intramurale huisvesting 1.2 Onderverhuur door de zorgaanbieder1.3 Huurbescherming: ja of nee?1.4 Voorbeeld-overeenkomst KCWZ of van ROZ?

1.5 Overeenkomst voor huur of samenwerking?

2. Opzeggen van het huurcontract

2.1 Hoofdregel: huurcontract wordt uitgediend2.2 Onvoorziene omstandigheden

2.3 Wanneer is sprake van onvoorziene omstandigheden?

3. Past mijn woonzorgcomplex wel in het bestemmingsplan?

3.1 Welke bestemming?
3.2 Wijzigen bestemming

4. Huisnummering

4.1 Eigen adres4.2 Woningcontingent

4.3 Lokale heffingen

5. Koppelbeding wonen en zorg

5.1 Betekenis koppelbeding5.2 Geen huurbescherming indien zorg overheerst

5.3 Koppelbeding lijkt acceptabel

6.  Voorbeeld individueel huurcontract met koppelbeding

7.  Huisvestingsvergunning

8. Huren van een woningcorporatie: aparte regels 

8.1 Inkomensgrens huurder8.2 Vrijstelling voor chronisch zieken en gehandicapten8.3 Inkomensafhankelijke huurverhoging en zorgindicatie

8.4 Afspraken over informatie

9. Huurtoeslag zelfstandige en onzelfstandige woonruimte

9.1 Zelfstandige woonruimte
9.2 Onzelfstandige woonruimte

10. Kan ik mijn leegstaande woonzorgcomplex tijdelijk verhuren?

Meer informatie