Blog 'Eigen bijdrage AWBZ: zorg naar vermogen?' – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Voor de bepaling van de eigen bijdrage voor verblijf in een verzorgings- of verpleeghuis telt vanaf 2013 ook het vermogen van de verzekerde mee. Deze verandering houdt de gemoederen flink bezig. De legitimiteit van een vermogensafhankelijke eigen bijdrage blijft een lastige kwestie want zowel de ‘haves’ als de ‘have-nots’ in de verblijfszorg doen een beroep op een collectieve verzekering die de AWBZ nu eenmaal is. Het is alsof je na de brand van de verzekering te horen krijgt dat je de schade ook wel uit eigen zak kan betalen. De vermogenstoets in de zorg is echter niet nieuw. Ook in de tweede helft van de vorige eeuw moesten de bewoners van verzorgingshuizen een deel van de pensionprijs zelf betalen zo mogelijk uit eigen vermogen. Er is sindsdien veel veranderd. Hans van Rossum, socioloog en onderzoeker ouderenzorg, schreef er een gastblog over.

  • Blog ‘Eigen bijdrage AWBZ: zorg naar vermogen?’

gepubliceerd: 02-04-2013