Praktijkboek 'De kracht van functiecombinaties' – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Door gebruiksfuncties van gebouwen of gebieden te combineren, ontstaan krachtige aanjagers voor ontwikkelingen in het stedelijke en landelijke gebied. Het is mogelijk meer resultaat te behalen, ook in tijden waarin ruimte en geld schaarser zijn dan ooit. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat de publicatie ‘Toekomstwaarde Nu! – De kracht van functiecombinaties’ zien wat er mogelijk is als verschillende sectoren samenwerken. Alles kan met vrijwel alles gecombineerd worden. De meer dan honderd voorbeelden in het boek gaan van zorg tot groen, van water tot mobiliteit, en van energie tot wonen.

In ‘Toekomstwaarde Nu! – De kracht van functiecombinaties’ leest u meer over samenwerking tussen corporaties, gemeenten, zorgpartijen en bewoners zelf. Zoals over BaLaDe,┬áhet grootse multifunctionele wijkpunt van Nederland. Of over slimme combinaties in de Laak tussen corporatie, gezondheidscentrum en ouderenzorg met winst voor de hele buurt. Ook langer thuis wonen in een woonservicezone met inzet van webportal of domotica wordt behandeld.

De publicatie van Agentschap NL is bedoeld ter inspiratie van gebiedsontwikkelaars, bodembeheerders, waterschappen, gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties, zorginstellingen, landschapbeheerders en drinkwaterbedrijven.

Meer informatie