Kansen voor welzijnsorganisaties in wonen, welzijn en zorg – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De tijd is rijp voor welzijnsorganisaties om zich te manifesteren als verbinder in wonen, welzijn en zorg. Met het document ‘Kansen binnen welzijn, wonen en zorg’ ter inspiratie roept de MOgroep op tot actie. Door samenwerking en co-creatie met woningcorporaties en zorgorganisaties kunnen kansen beter benut worden. Een verzameling goede voorbeelden maakt concreet waar kansen liggen.

Door politieke en maatschappelijke ontwikkelingen schuiven welzijn, wonen en zorg steeds verder in elkaar. Maar de overlapgebieden zijn nog troebel waardoor het voor welzijnsorganisaties lang niet altijd makkelijk is om de kansen te zien die de overlap hen biedt. Dit was de aanleiding voor de MOgroep om de overlap in kaart te brengen en zo de kansen zichtbaarder te maken.

Vooral lokaal van belang

De markt van welzijn, wonen en zorg is vooral een lokale markt met een lokale context en lokale verhoudingen tussen organisaties. Er is dus niet een eenduidig model te geven. Met het document wil de MOgroep vooral inspireren, ogen openen. Laten zien dat er mogelijkheden liggen voor welzijnsorganisaties om een actieve en zelfs initiërende of leidende rol te spelen bij het ontwikkelen van (ver)nieuwe(nde) dienstverleningsconcepten op de snijvlakken van welzijn, wonen en zorg. Het document wil aanzetten tot gedachtevorming, enthousiasme en zelfvertrouwen om aan de slag te gaan.

Voor bestuurders en uitvoerders

De MOgroep richt zich niet alleen tot bestuurders en directeuren maar zeker ook tot medewerkers die dagelijks actief zijn bij en met cliënten die met welzijn-, wonen- en zorgvraagstukken kampen. Aan bestuurders en directeuren de taak welzijn, wonen en zorg prioriteit te geven, verbindingen te leggen met andere partijen en voorwaarden te creëren waardoor vernieuwing tot stand komt. En voor medewerkers de uitdaging om kansen te zien, deze te vertalen naar nieuwe dienstverleningsconcepten en te implementeren. Voor organisaties uit wonen en zorg een goede gelegenheid om kennis te maken met ambities van welzijnsorganisaties en met de lokale welzijnsorganisatie in gesprek te gaan.

Meer informatie