Economische kansen in wonen en zorg – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Op lokaal en regionaal niveau is de impact van de bezuinigingsmaatregelen en beleidswijzigingen in de sector zorg en welzijn groot. De maatregelen bieden echter ook kansen voor ondernemers in de zorg- en bouwbranche. De Kamer van Koophandel Midden-Nederland en de Economic Board Utrecht onderzochten de consequenties op lokaal en regionaal niveau binnen de provincie Utrecht.

In 2040 zal er in de provincie Utrecht een tekort van 50.000 geschikte woningen voor mensen (vooral ouderen) met chronische klachten zijn. Het aanpassen van woningen vraagt om investeringen van 400 miljoen tot 4 miljard tot 2040. Dit blijkt uit een inventarisatie van Estea die vertaald is in de ‘Investeringsagenda tot 2040 voor wonen en zorg in de Provincie Utrecht’. Volgens de rapportage zien velen de huidige ontwikkelingen als een bedreiging, maar bieden deze ook kansen voor bijvoorbeeld lokale bouwbedrijven, installateurs, adviseurs en andere zakelijke dienstverleners. Om mensen langer thuis te kunnen laten wonen zijn innovatieve producten en concepten nodig die ondernemers met zorgaanbieders, woningcorporaties en gemeenten kunnen ontwikkelen.   

Regiobijeenkomsten

Om samen nieuwe perspectieven en businesscases te ontwikkelen, organiseert de Kamer van Koophandel Midden Utrecht, samen met de Economic Board, vier regiobijeenkomsten. De eerste vindt plaats op donderdag 27 juni 2013 vanaf 13.45 uur in Nieuwegein. Aan deze bijeenkomst werkt ook de heer Guus van Montfort, voorzitter van ActiZ, mee. Bijeenkomsten voor Eemland, Heuvelrug en Vallei en Utrecht-West vinden plaats in het najaar van 2013.

Meer informatie