Investeringen in zorgvastgoed vergen nieuwe benadering – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De stormachtige ontwikkelingen rondom AWBZ-financiering in combinatie met de vastgoedcrisis vragen om een creatieve benadering voor investeringen in zorgvastgoed. Deelnemers aan de bijeenkomst ‘Nieuwe Financieringsmogelijkheden voor Zorgvastgoed’ kregen op 12 december de kans om aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden op zoek te gaan naar hun eigen creativiteit op dit gebied. Rogier Goes, adviseur van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, deed verslag van de bijeenkomst.

Tijdens Nieuwe Financieringsmogelijkheden voor Zorgvastgoed, georganiseerd door het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en KAW Architecten, schetsten de drie inleiders vanuit verschillende rollen en invalshoeken de onmogelijkheden, maar vooral ook de mogelijkheden. Dat het niet makkelijk is, dat de businesscase heel goed moet zijn en de toekomstwaarde goed geborgd, kwam uit alle verhalen naar voren. Een andere gemeenschappelijke factor in de presentaties was dat er kansen liggen in nieuwe samenwerkingen en nieuwe financieringsconstructies.

Ideeën om over na te denken

Of het nu gaat om een bank, een project-ontwikkelende bouwer of een woningcorporatie: investeringen vragen nieuwe en andere samenwerkingsvormen. Nieuwe spelers zijn zich aan het oriënteren op de zorgvastgoedmarkt en lijken wel te willen investeren, maar niet alleen. Hoewel er geen kant en klare oplossingen zijn gepresenteerd, gaven deelnemers wel aan dat deze bijeenkomst hun blik had verruimd en ze ideeën hadden om verder over na te denken.

Uit de forumdiscussie kwamen meerdere thema’s naar voren:

  • Samen financieren; op zoek naar financieringsmogelijkheden waar risico’s gespreid worden over meerdere partijen (die elkaar waar mogelijk kennen en vertrouwen). Nieuw idee daarbij was om na te gaan of ook bewoners van wijken en dorpen kunnen meefinancieren om voor henzelf,  hun ouders of hun buren ook zwaardere zorg in de buurt te houden.
  • In beeld krijgen wat en wie nieuwe investeerders zijn, welke risicos ze met zich meedragen en welke rol zij onder welke condities zouden willen vervullen
  • Hoe kun je (zo snel mogelijk?) de last uit het verleden opruimen en een gezonde toekomst ingaan, met de wetenschap dat er vraag blijft naar beschutte woonvormen?
  • Ga ondernemen, hoe moeilijk dat ook is met een onvoorspelbare overheid!  Wat betekent dit? Wat kun je leren van private zorgondernemers en hoe bouw je je businesscase op?

Achtergrondinformatie en verdieping

De drie presentaties alsmede de achtergrondartikelen bij de presentatie van BNG, over haar visie en strategie ten aanzien van (zorg)vastgoed, zijn hieronder toegevoegd. Een aantal deelnemers heeft zich aangemeld om bij het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg verder na te denken over wat er nodig is aan instrumentarium en best practices. Wilt u ook aansluiten? Dan vernemen wij dit graag: [email protected]

Meer informatie