Voorstel ActiZ financiering vastgoed in de care – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Zorgorganisaties krijgen moeilijk leningen voor bouwprojecten.  Veel financieringsaanvragen lopen vast op de voortdurende onduidelijkheid  over de wijze waarop de kapitaallasten in de toekomst vergoed worden. Om duidelijkheid te creëren voor zorgorganisaties en banken komt ActiZ met een voorstel voor de vergoeding van de kapitaallasten.

Het belangrijkste punt is om de zogenoemde normatieve huisvestingscomponent (NHC) voor de gehele sector tegelijk in te voeren, in plaats van de geleidelijke invoering die het ministerie van VWS voorstaat. Verder stellen we voor dat de uitvoering van de NHC wordt uitgesteld tot 2014. Dat geeft zowel het ministerie als de zorgondernemers de tijd om zich goed voor te bereiden op de nieuwe regeling. Een besluit hierover moet wel snel vallen, zodat de zorgondernemers duidelijkheid krijgen.

Banken positief

De banken hebben in een eerste reactie laten weten positief tegenover het voorstel te staan. Daarmee kan de bouwstop worden opgeheven en een meer divers woonaanbod wordt mogelijk. En dan krijgt de cliënt meer keuzevrijheid.

Meer informatie