Pgb-houders mogen weer hulp bieden – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De maatregel waardoor pgb-houders sinds 1 januari 2011 geen hulp meer mogen verlenen aan andere budgethouders schuift staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten voorlopig op de lange baan. Dat is het resultaat van een debat in de Tweede Kamer met de staatssecretaris op 16 februari. De maatregel zou te gevoelig zijn voor fraude met het persoonsgebonden budget.

De Tweede Kamer drong bij de staatssecretaris aan deze maatregel te heroverwegen, nadat er signalen waren binnengekomen dat de inzet oprecht en met de beste bedoelingen gebeurt. Veldhuijzen van Zanten wil nu eerst onderzoeken hoe de maatregel in de praktijk uitwerkt. Zij informeert de Tweede Kamer voor 1 april 2011 over haar standpunt.

Meer informatie

gepubliceerd: 18-02-2011