Overinschrijving 2009 stimuleringsregeling kleinschalige zorg – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De tot nu toe ingediende aanvragen 2009 voor de beleidsregel kleinschalige zorg overschrijden de beschikbare middelen. Dat bericht ontving ActiZ van de NZa. Aanvragen voor 2009 zouden tot 1 april 2010 ingediend kunnen worden.

Meer informatie

  • NZa publiceert beleidsregel kleinschalige zorg

gepubliceerd: 23-03-2010