Ook 2011 vol bij regeling kleinschalige zorg dementerenden – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Ook voor 2011 overstijgen de aanvragen voor de stimuleringsregeling kleinschalige zorg de beschikbare financiële middelen. Dat heeft de NZa aan ActiZ laten weten. Aangezien de aanvragen op basis van binnenkomst worden goedgekeurd, raden ActiZ en NZa u af nog aanvragen in te dienen.

Nu de regeling ook 2011 overtekend is, zijn de middelen voor de volledige regeling op. Ook voor 2009 en 2010 was regeling snel overtekend. Eind maart 2010 werd bekend dat de stimuleringsregeling kleinschalige zorg voor 2009 en 2010 ver overtekend was. Het was toen nog wel mogelijk om voor 2011 een aanvraag in te dienen. Nu zegt de NZa dat ook voor 2011 de aanvragen de beschikbare middelen overstijgen. Bij beoordeling van de aanvragen geldt: ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

Omzetting naar kleinschalig wonen overtreft verwachtingen

De grote schaal waarop sprake is van omzetting naar kleinschalig werken overtreft de verwachtingen. ActiZ had graag gezien dat alle projecten hiervoor een financiële impuls hadden kunnen krijgen. Helaas is het budget daarvoor te beperkt. Door het gehanteerde molenaarsprincipe zijn er zorgorganisaties die helaas te laat waren om in aanmerking te komen voor de financiële impuls. Deze organisaties geven een voorkeur aan voor een gelijkmatiger verdeling van de beschikbare middelen. Helaas kan de keuze voor het molenaarsprincipe niet meer teruggedraaid worden.
Het molenaarsprincipe is met alle partijen bewust gekozen. Deze pragmatische insteek is gekozen omdat zo de financiële middelen sneller toegekend en uitgekeerd kunnen worden.  Bij een andere verdeling zouden de financiële middelen pas een jaar later toegekend kunnen worden. Alle aanvragers zouden in dat geval het hele jaar in onzekerheid zitten over de aanvraag. Ook zouden zij dan pas achteraf het budget ontvangen. Dat vonden alle partijen vooraf geen gewenst beleid.

Meer informatie