Kamer in actie voor ouderenhuisvesting – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De politieke partijen PvdA, VVD en CDA vragen minister Donner om toch een uitzonderingspositie voor ouderenhuisvesting te maken zoals dat ook in Zweden het geval is. De minister kondigde eerder aan dat ook ouderenhuisvesting moest voldoen aan de staatssteuneisen voor woningcorporaties. De Tweede Kamer sprak op 8 maart 2011 met minister Donner over knelpunten voor huisvesting van ouderen en mensen met beperkingen. Meerdere kamerleden willen moties indienen om de minister tot actie aan te sporen.

Minister Donner vertelde dat hij met onder andere de provincies en gemeenten in gesprek is over meegroeiwoningen, meergeneratiewoningen en andere woonvormen die bevorderen dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

De minister meldde de Kamer dat ouderenhuisvesting niet duurder is dan reguliere huurwoningen. De Rotterdamse seniorenhuisvester SOR is het daar niet mee eens aangezien er veel extra voorzieningen zoals schuifdeuren, ruimere gangen, extra liften nodig zijn. De SOR schat dat de investering voor een ouderenwoning gemiddeld 37.000 euro hoger ligt.

Meer informatie

  • Minister: geen uitzondering voor ouderenhuisvesting