Corporatie en pensioenfondsen bouwen multifunctioneel complex – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De Rotterdamse woningcorporatie WoonCompas bouwt samen met de Het Spoorwegpensioenfonds (SPF) en Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer (SPOV) een multifunctionele accommodatie in de Rotterdamse wijk Katendrecht. Het complex bevat twee scholen voor voortgezet onderwijs en 135 huurwoningen voor senioren met een bescheiden inkomen. Daarnaast huisvest het enkele maatschappelijke voorzieningen, zoals een dagbestedingsruimte voor mensen met een verstandelijke beperking en een politiepost.

De corporatie, die het plan ontwikkeld heeft, gaat het complex beheren. De pensioenfondsen worden eigenaar en investeren meer dan 45 miljoen euro. Tim van Schijndel, bestuurder van WoonCompas, is blij met de samenwerking. Dit multifunctionele complex stimuleert de maatschappelijke ontwikkeling van het entreegebied van de Rotterdamse wijk Katendrecht.

De corporatie wilde de investeringen voor dit complex aanvankelijk zelf doen. Het Waarborgfonds Sociale Woning bouw (WSW) gaf ons daarvoor echter geen toestemming, legt Van Schijndel uit. Het WSW vond de investeringen voor onze corporatie te groot , ondanks de aantoonbaar goede kasstromen. De twee pensioenfondsen vinden het rendement van het complex goed en zien de investering als een waardevolle toevoeging aan hun beleggingsportefeuilles.

Onaangenaam verrast

Bij de voorbereiding van dit project werd Wooncompas ‘onaangenaam verrast’ door het ministerie van BZK. Dat bestempelt de politiepost namelijk als een niet-DAEB-voorziening, waardoor de corporatie voor dat gedeelte geen staatssteun ontvangt. Woningcorporaties kunnen tegen gunstige voorwaarden geld lenen voor hun Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Dit levert rentevoordeel op, hetgeen wordt beschouwd als staatssteun. ‘Nu de pensioenfondsen de investeringen voor hun rekening nemen, is het natuurlijk niet meer relevant of het DAEB of niet-DAEB-activiteiten betreft’, zegt Van Schijndel.

Bron: Aedesnet.nl

8 november | Training ‘Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg’

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg biedt in samenwerking met AO Adviseurs in het najaar 2012 opnieuw de succesvolle en hooggewaardeerde vijfdaagse training ‘Samenwerken aan wonen, welzijn en zorg’ aan. De training is bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten die direct betrokken zijn bij samenwerkingsprojecten op het terrein van wonen, welzijn en zorg, zoals het realiseren van wijkservicecentra, levensloopgeschikte woningen of nieuwe telezorgdiensten. De training biedt de instrumenten, inzichten en vaardigheden om in dergelijke complexe netwerken effectief te opereren en te sturen.

Meer informatie