Zelfstandige huisvesting in intramurale complexen – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Binnen intramurale complexen realiseren woningcorporaties ook zelfstandige woonruimte voor mantelzorgers van wie de partner elders in het complex intramuraal verblijft.

  • Dit artikel is onderdeel van de Special Mantelzorg

Corporatie Talis in Nijmegen heeft dit jaar Veste Brakkenstein opgeleverd, een verpleeghuis van zorgorganisatie Kalorama, met 29 zelfstandige seniorenwoningen. Vier van de 29 appartementen zijn verhuurd aan partners van mensen die in het verpleeghuis verblijven. Het gaat om sociale huurwoningen en woningen in de vrije sector. Wanneer er een woning vrijkomt wordt Kalorama gevraagd of er nog gegadigden zijn onder de partners van hun bewoners. Soortgelijke complexen met de mogelijkheid van toewijzing aan partners wil Talis bouwen in Wijchen en Nijmegen.

Plannen in Dongen

Corporatie Vieya in Dongen werkt al jaren samen met zorgaanbieder Thebe in het realiseren van wonen met zorg. Er zijn concrete plannen voor een kleinschalige woonzorgvoorziening in een intramurale setting. Gepland zijn drie aparte woonblokken voor in totaal 18 (onzelfstandige) woonruimten voor dementerende ouderen. Hierbij zijn twee zelfstandige bovenwoningen/appartementen die als mantelzorgwoningen kunnen worden aangeduid. Zij zijn bestemd zijn voor de mantelzorgers van de dementerende ouderen. 
Met de toewijzing van deze 2 appartementen wordt hier rekening mee gehouden.