Samenspel van zorgcoöperaties en gemeenten verbeteren – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Zorgcoöperaties zijn in opmars. Bij deze burgerinitiatieven nemen bewoners het heft in handen om wonen, zorg en welzijn te organiseren zoals zij dat wensen. De wetgever stimuleert coöperaties door in de Wet maatschappelijke ondersteuning (2015) het ‘right to challenge’ op te nemen. Georganiseerde bewoners hebben daarmee het recht de gemeente ‘uit te dagen’. Ze kunnen een bieding doen als ze denken dat ze (een deel van) de zorg en ondersteuning in hun buurt even goed kunnen verlenen,of zelfs beter. De gemeente stelt bij haar beoordeling kwaliteitseisen en neemt ook de sociale meerwaarde van het burgerinitiatief mee. Wat dit betekent voor het samenspel van gemeenten en zorgcoöperaties, leest u in de ‘Informatiekaart Zorgcoöperaties’ van het TransitieBureau Wmo.
Bron: Movisie

zorg-in-het-dorp-4501658

20-11-2014 17:30