Voorbeelden Lokale Kracht: sessies congres 2014 – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Tijdens het congres Lokale Kracht: the next step op 19 maart 2014 kon u tijdens drie sessierondes kennismaken met burgerinitiatieven uit het hele land. Sommige zijn al ver, andere zijn ontluikend. Hieronder per project een korte toelichting.

Op de Powerplaza kon u de gehele dag bij de projecttafels informatie krijgen over inspirerende projecten en onderwerpen.

Projecten op de powerplaza

Tijdens het congres kon u kennismaken met enkele inzendingen van ComeTogether. Dit is een initiatief van ActiZ, PGGM en Microsoft om samen te zoeken naar innovaties in zorg; naar oplossingen die bijdragen aan caring communities.  

Krachtsessies en rondetafelgesprekken

Bedrijvig Wonen Overstad: wonen met dienstenruil

MEE Noordwest-Holland ontwikkelt voor jongeren met en zonder beperking een nieuwe vorm van huisvesting in combinatie met dienstenruil. In ruil voor diensten, zoals het onderhoud van het pand, de website, de relatie met de gemeente of ondersteuning van jongeren met een beperking kunnen zij goedkoop wonen. Ook bedrijven in de wijk krijgen een rol; en er komt stadstuin, waar jongeren kunnen werken, met productie voor de voedselbank. Met elkaar vormen bewoners en een woningcorporatie een coöperatie, waarmee licht-commerciële activiteiten mogelijk zijn. Bedrijvig Wonen is een antwoord op maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, waarbij er meer nadruk komt te liggen op zelf doen, mantelzorg en eigen netwerken. John van den Oord, projectleider van MEE Noordwest Holland, verzorgt de krachtsessie.

BonaFide: aanmoediging van buurtkracht

Twee Amersfoortse burgers startten de nieuwe stichting Bonafide om samen met buurtbewoners initiatieven rond zorg, welzijn, mobiliteit, maaltijdvoorziening en cultuur te ontwikkelen. De gedachte: als mensen meer naar elkaar omzien in de eigen buurt, kunnen bewoners zo lang mogelijk op een prettige en veilige manier thuis blijven wonen. Vooral in buurten waar dit minder vanzelfsprekend is, moedigt BonaFide mensen aan om een buurtcoöperatie of buurtvereniging op te richten. Daarmee zijn de initiatieven iets van henzelf en staan zij krachtiger in contacten met andere partijen, zoals gemeenten en zorgaanbieders. Ter ondersteuning creëert BonaFide ook een digitaal platform: ‘de levende straat’. De eerste pilots starten in april 2014. Willemien Meershoek en Marie-Louise Hehenkamp zijn de initiatiefnemers en verzorgen de krachtsessie.

Bonte Buurtgenoten: woonwerkgemeenschap voor zorg en burenhulp

Bonte Buurtgenoten is een woonwerkgemeenschap van en voor een mix van mensen; jong en oud, ondernemend, midden in de samenleving, met en zonder beperking. Het Bonte Hart van de woonwerkgemeenschap is de buurtkamer. Burenhulp en zorg zijn vanzelfsprekend. De initiatiefnemer is een jonge vrouw met ernstig meervoudige beperkingen. Zij is de ‘vonk’ van waaruit de plannen zijn ontstaan. De eerste Bonte Buurtgenoten komt in Hilversum; daarna volgen andere steden of dorpen. Philien Blok is coördinator vanuit Perspectief; Kenniscentrum voor Inclusie en Zeggenschap en verzorgt de krachtsessie.

Burgerkracht voor leefbaarheid: lessen uit de praktijk

Hoe kunnen burgerinitiatieven door woonconcepten beïnvloed worden? Wat vraagt dat van de initiatiefnemers, professionals en burgers? Hoe sluiten professionals aan bij de specifieke vraag, leefstijl en historische context van burgers? Het Center of Expertise Krachtige Kernen van Hogeschool Arnhem-Nijmegen heeft het afgelopen jaar vele burgerinitiatieven onderzocht. U gaat tijdens deze krachtsessie zelf met de uitkomsten aan de slag. Dort Spierings en Joke Abbring, programmamanager HAN Krachtige Kernen van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, verzorgen de sessie.

Buurgemeenschap: woongroep zonder te verhuizen

In een Buurgemeenschap hebben deelnemers binnen een wijk een eigen vaste buurtkamer of ontmoetingsruimte. Samen zorgen ze voor ontmoeting (koffie drinken, eten, hobby’s), gezamenlijke diensten zoals de inkoop van gemakdiensten (boodschappen, maaltijden), omzien naar elkaar (mantelzorg organiseren), of activiteiten zoals abonnement voor woningonderhoud, plaatsen van zonnepanelen of inkoop van groene stroom. Kortom: niet in één gebouw wonen maar wel elkaar regelmatig ontmoeten. Wim Kromwijk van LACOTA (Landelijke Coöperatie Trefpunt Anders, Actief en Duurzaam Wonen) ondersteunt de totstandkoming van Buurgemeenschappen, onder andere via een nieuw landelijk MantelzorgProgramma, en verzorgt het rondetafelgesprek.

De Bekkerie: ondernemerschap, nieuwe samenwerking en financieringsmodellen

De Bekkerie in Venlo is er voor brood, banket & bonbons, eten, slapen en meer, inclusief cadeaubonnen, het installeren van computers, het lenen van een goed boek of deelname aan activiteiten. De Bekkerie staat voor samenwerking tussen zorgorganisaties, lokale ondernemers, publieke organisaties en wijkbewoners en is een initiatief van Rendiz, Dichterbij en Proteion. Bewoners en vrijwilligers denken actief mee over de organisatie. Het geheim achter de aanpak zit ‘m in ondernemerschap, nieuwe samenwerkingen en financieringsmodellen. Peter Broekmans van Rendiz is als maatschappelijk ondernemer de drijvende kracht achter De Bekkerie en verzorgt de krachtsessie.

De Buurderij: echt samenwonen, boerenleven en buurt- en zorgfuncties

De Buurderij in Overasselt is een initiatief van de dorpsgemeenschap. Ouderen met dementie en mensen met een verstandelijke beperking wonen samen in één woning. De Buurderij laat oude tijden herleven en zorgt tegelijkertijd voor dagbesteding voor ouderen, nachtzorg en tijdelijke opvang voor de inwoners van Overasselt en Nederasselt. Hierdoor kunnen mensen in Overasselt langer thuis blijven wonen als zij door gebrek of ziekte getroffen worden. Mensen met dementie kunnen het boerderijleven van vroeger meemaken, en dat is goed voor hun geestelijke gesteldheid en geluksgevoel. Geïntegreerd wonen en interactie met de dorpsgemeenschap roept ook vraagtekens op en leidt tot spannende situaties! Jan van Gorp begeleidt de totstandkoming van de Buurderij en verzorgt de krachtsessie samen met de buurtcoördinator Marius van den Hoogen.

De Buurt is super: Buurtsuper in De Nieuwe Nachtegaal, die blijft vernieuwen!

Enkele jaren geleden is een oud verzorgingshuis omgebouwd tot een multifunctioneel centrum voor en door de buurt. De Nieuwe Nachtegaal is inmiddels een begrip en heeft zelfs de status ‘Thuishaven’. Sinds kort is er een buurtsuper gevestigd, waar mensen met een psychiatrisch ziektebeeld werken. Er is ook een boodschappendienst aan verbonden waar met name de oudere buurtbewoners blij mee zijn! Hester Verbeek is namens Woonbron projectcoördinator en licht in een rondetafelgesprek het initiatief toe.

De Kiemplek helpt bewoners bij het realiseren van hun plannen

Burgers hebben vaak goede ideeën voor hun straat of buurt, maar kennen de juiste wegen niet om een initiatief van de grond te krijgen. De Kiemplek is een nieuw instrument dat bewoners helpt bij het opbouwen van een netwerk, het vinden van de benodigde expertise en het informeren van medeburgers. Het instrument ondersteunt ook overheden en professionele organisaties bij het organiseren van betrokkenheid en het mobiliseren van burgerkracht. Een website met moderator is het geheime wapen. Bram Klouwen van De Kiemplek en Helmi Bredie van woningcorporatie Standvast Wonen verzorgen de krachtsessie.

DyNaMo Bv: cliënten beheren hun eigen wijk- en activiteitencentrum

DyNaMo Bv is een toekomstig wijk- en activiteitencentrum in Leiden dat door cliënten wordt beheerd. Het centrum wordt een plek voor ontbijt, lunch en diner voor cliënten en wijkbewoners. Ook is er een vergadercentrum dat door cliënten wordt gerund. Cliënten van verschillende GGZ-organisaties zullen er actief zijn, onder andere van de Binnenvest en Movens. Ellen Molenaar coördineert de totstandkoming van DyNaMo Bv en deelt haar ervaringen tijdens deze krachtsessie.

Erve ’t Hengelman: biologische boer stelt erf beschikbaar voor zorg en wonen

Hoe kunnen mijn ouders in een vertrouwde omgeving op het weidse land blijven wonen als ze zorg nodig hebben? Met deze vraag worstelde Jos Elderink, biologische boer in De Lutte (Oldenzaal). Hij kwam met de oplossing om zijn erf beschikbaar te stellen voor wonen met zorg. In Zorggroep Manna vindt hij een partner om dit erf te ontwikkelen. Naast zelfstandige woningen voor mensen die regelmatig zorg nodig hebben worden kleinschalige woonvormen voor mensen met een vorm van dementie op het erf gerealiseerd. En de ouders van Jos? Die kunnen blijven wonen op hun eigen erf. André Kuipers (manager zorg & welzijn) en Arjen Goedhart (beleidsmedewerker) van Zorggroep Manna verzorgen het rondetafelgesprek.

Gouda Bruist: een lokale community van onderop

Gouda Bruist is een ontmoetingsplek voor iedereen die bij wil dragen aan meer plezier, creativiteit en verbondenheid in Gouda. Gouda Bruist combineert ideeën, initiatieven, offline en online ontmoeting tot een actief sociaal platform met bijna 1.000 leden. Deze krachtsessie is een stimulans voor creatieve en enthousiaste bewoners die aan verbinding willen werken en een eyeopener voor gemeenten, woningcorporaties en welzijnsorganisaties die burgerkracht willen mobiliseren. De krachtsessie wordt verzorgd door Heleen van Praag. Zij is communitybuilder bij de Ideeënbrouwerij en aanjager van Gouda Bruist.

GoudOud: plattelandsinitiatief voor nieuwe ouderenzorg

GoudOud in Warffum is een dorpsinitiatief op het Groningse platteland dat vanuit de kracht van inwoners nieuwe ouderenzorg mogelijk maakt. De bewoners zijn bezig met het realiseren van een project dat rust op drie pijlers: een hofje met zorggeschikte woningen waar een zorgpension en een ontmoetingsruimte deel van uitmaken, een Virtueel Verzorgingshuis voor ondersteuning en verbinding van de formele en informele zorg én een netwerk van mantelzorgers en vrijwilligers. Op alle niveaus ontstaan op deze manier nieuwe voorzieningen, waardoor het dorp sterk en leefbaar blijft, ook voor ouderen. Diane Beerlage en Patrick Boon, leden van het bestuur van GoudOud, verzorgen de krachtsessie. Lees meer over GoudOud in het magazine Lokale Kracht.

Initiatievenscan: actieve bewoners in beeld

De Initiatievenscan van JSO leidt per wijk, buurt of regio tot een gestructureerd overzicht van bewonersinitiatieven. Hiermee kunnen bewoners, organisaties en gemeenten initiatieven met elkaar in contact brengen en dwarsverbanden organiseren. Ook kan de verkregen data op een digitale kaart en website geplaatst worden, en daarmee uitgroeien tot een interactief platform voor en door bewoners. Marleen Okma en Suzan Mannens van JSO Expertisecentrum voor jeugd, samenleving en ontwikkeling in Zuid-Holland presenteren de scan tijdens het rondetafelgesprek en vertellen over de ervaringen in de praktijk.

Lucas Community: wijkcoöperatie voor bewondernemers

Het bruist er aan alle kanten en de 40 ondernemende bewoners zijn divers en dynamisch. ZZP-ers, vrijwilligers, informele verenigingen en coöperaties. Zij werken samen in een voormalig schoolgebouw en ondersteunen elkaar, hun bedrijven en activiteiten. Kansrijke initiatieven krijgen ruimte, bewoners vinden elkaar en er ontstaan allerlei verbindingen. Er zijn een klussencoöperatie, zorgcoöperatie (i.o.), sportactiviteiten, moestuinontwikkeling, modeontwerpatelier… Mostafa El Filali coördineert de Lucas Community en verzorgt de krachtsessie.

‘Mijn Eigen Voordeur’: het verpleeghuis thuis

Met ‘Mijn Eigen Voordeur’ kunnen mensen thuis of in een kleinschalige woonvoorziening zelfstandig blijven wonen, ook als intensieve zorg nodig is, om zo opname in het verpleeghuis zo lang mogelijk uit te stellen. Centraal staat het wonen in de eigen, vertrouwde omgeving, ondersteund door een eigen netwerk van familieleden, buurt- en dorpsgenoten. Rondom dit sociale netwerk staan professionals om mensen te ondersteunen, te faciliteren en noodzakelijke professionele zorg en behandeling te bieden. Mijn Eigen Voordeur krijgt lokaal vorm samen met de toekomstige bewoners/gebruikers en eventuele lokale samenwerkingspartners, zoals een dorpsraad. Mijn Eigen Voordeur biedt ondersteuning in het omzetten van wensen in daadwerkelijk plannen en activiteiten én het opzetten en in stand houden van een lokaal samenwerkingsverband (bv. een zorgcoöperatie). Tijdens dit rondetafelgesprek gaan Gerard van Bakel en Monique Kemner met u in gesprek over het concept, de mogelijkheden, dilemma’s en oplossingen. Gerard is manager van ZuidZorg Extra, de organisatie, die het project namens de vier participerende organisaties, CQ Living, Lumens, Novicare en ZuidZorg, uitvoert. Monique werkt als projectmanager bij VanMorgen en ondersteunt en begeleidt dit project.

Nobelhorst: stadsdorp voor initiatieven

Voor de nieuwe wijk Nobelhorst in Almere is een buurtcooperatie (Coöperatieve Vereniging) opgericht, gericht op samenwerking, laagdrempelig en herkenbaar. Elke bewoner is lid en vanuit het principe ‘Een voordeur, één stem’ bepalen zij zelf het ontwerp, het beheer en de inrichting van de wijk. De nieuwe bewoners blijken zeer enthousiast te zijn, ook over immateriële zaken, zoals inkoopvoordeel en gezamenlijke activiteiten in een buurtschuur. Jan Voskamp van woningcorporatie Ymere verzorgt de krachtsessie.

Odensehuis voor oudere migranten met dementie: niets moet, veel kan

Het Odensehuis is een inloopcentrum door en voor mensen met dementie en hun naasten. In Amsterdam is er nu ook een Odensehuis voor oudere migranten met dementie en hun netwerk. Het aantal oudere migranten neemt toe en in Amsterdam Nieuw-West en Zuidoost is deze groep relatief groot. De kracht van mensen met (beginnende) dementie en naasten staat centraal. In het centrum is informatie te vinden, vinden bijeenkomsten plaats en is er veel tijd en ruimte voor contact. Hatice Kece en Karine Klappe zijn coördinatoren van de Odensehuizen Nieuw-West en Zuidoost vanuit de stichting Samenwonen-Samenleven en delen hun ervaringen in het rondetafelgesprek. Lees meer over het Odensehuis in het magazine Lokale Kracht

ONS: buurthuis 3.0 gerund door coöperatief bewonersbedrijf

Eten, vergaderen, feesten, werken en leren: het kan allemaal bij ONS. ONS is het vernieuwde buurthuis in Geeren-Zuid, een wijk in Breda Noord. De bewoners uit de wijk vormen samen een coöperatie en runnen een wijkrestaurant, verhuren de zalen en regelen de schoonmaak. Bijzonder is dat bewoners collectief ondernemen met behoud van uitkering. Monique van Winkel en Mariëlle de Groot ontwikkelden de nieuwe vorm vanuit woningcorporatie AlleeWonen. Zij vertellen u alles over het succes en delen ervaringen met u tijdens het rondetafelgesprek.

Rode Rik 2.0: een ontmoetingsplek voor de buurt

De Rode Rik 2.0 is een Huis van de Wijk. Jong en oud is welkom en kan meedoen. De Rode Rik is ontstaan door constructieve samenwerking tussen bewonersafvaardiging, Woonwijze, Ouderen Samen, Welzijn Vught, het Gezondheidscentrum van Son, Vughterstede en de gemeente Vught. Ontmoetingen en activiteiten, daar gaat het om. Ze ontstaan vaak spontaan en worden door de vele betrokken buurtbewoners en vrijwilligers direct opgepakt. De Rode Rik zorgt voor plezier en maakt langer zelfstandig wonen mogelijk. Charlotte Beukeboom en Gerdie Jans Rat zijn vanuit woningstichting Woonwijze nauw betrokken bij Rode Rik en verzorgen de krachtsessie. Lees meer over Rode Rik 2.0 in het magazine Lokale Kracht

St Jurriën: van woonzorgcentrum tot ontmoetingscentrum voor, door en in de wijk

Wijkbewoners en lokale organisaties hebben in woonzorg- en wijkcentrum St Jurriën in Deventer een centrale plek in de wijk gevonden. Het openstellen van dit gebouw door Zorggroep Solis leidt tot veel beweging in de wijk, want mensen vinden elkaar en hebben een plek gevonden voor ontmoeting en activiteiten. De activiteiten komen voort uit ideeën en wensen van wijkbewoners en worden door henzelf georganiseerd of mede mogelijk gemaakt door samenwerking met veel maatschappelijk betrokken partijen. Ynke Faber en Tineke Spijkers van Zorggroep Solis lichten het initiatief tijdens het rondetafelgesprek toe.

Studenten met een beperking gewoon op kamers

Ook jongeren met een ernstige lichamelijke beperking willen naast hun studie meedoen aan het studentenleven, vrienden voor het leven maken en leren op eigen benen te staan. Ze willen ook wonen tussen andere studenten, passend bij een studentenleven. Bij Wiel & Deal zorgen studenten voor studenten met een beperking en wonen ze tussen andere studenten. Ze worden optimaal in staat gesteld om een gewoon studentenleven te leiden en alle energie daarin te steken. Beide groepen studenten leren van elkaar, de zorg is goedkoper en door supervisie van een verpleegkundige is de kwaliteit goed. Het eerste project in Groningen zit vrijwel vol; Wiel & Deal wil daarom uitbreiden naar andere steden en heeft nieuwe ideeën. In dit rondetafelgesprek kunt u met Maaike Kersten en Diet Hensums als respectievelijk initiatiefnemer en secretaris van Wiel & Deal, meedenken over de beste aanpak daarvoor.

Thuishuisproject: ‘Oud worden doe je liever niet alleen!’

Elk Thuishuisproject bestaat uit een Thuishuis en Thuisbezoek. Het huis is een gewoon huis voor vijf tot zeven alleenstaande ouderen met een smalle beurs die niet alleen willen wonen of dreigen te vereenzamen. Het is een soort ‘studentenhuis voor ouderen’, met de mogelijkheid voor activiteiten en gezamenlijk eten, en voldoende privé om je terug te trekken. Thuisbezoeken vinden plaats bij alleenstaande ouderen in de omgeving van het Thuishuis, om ze uit te nodigen weer mee te doen in hun sociale omgeving of hun vaak te kleine netwerk te versterken. Een vrijwilligersorganisatie organiseert het Thuishuisproject; vrijwilligers en/of professionals komen alleen ter ondersteuning als het nodig is. Annelies Brand en Tanja Stroeve van Stichting Thuis in Welzijn informeren u tijdens dit rondetafelgesprek over het Thuishuisconcept, zodat u kunt onderzoeken of het iets voor u of uw omgeving is.

Tot uw Dienst: burgerinitiatief voor eerlijke en betaalbare hulp

Met honderden leden, waaronder tientallen zorgvragers en zorgaanbieders, biedt Zorgcoöperatie Tot uw Dienst in Laarbeek dienstverlening in de vorm van bemiddeling via een wijkzuster. Vanuit lokale samenwerking en kennis van de omgeving brengt de coöperatie mensen bij elkaar. Iedereen kan lid worden en wordt daarmee eigenaar van de organisatie; Tot uw Dienst bemiddelt voor veel verschillende hulpvragen, inclusief huishoudelijk hulp, verpleging, verzorging, klussen, en aanvragen van indicaties. De coöperatie is een lokaal initiatief en zorgt daarmee voor vertrouwen in en vanuit de gemeenschap. Don van Sambeek, voorzitter van Coöperatie Tot uw Dienst, verzorgt de krachtsessie.

Zorgcoöperatie Helenaveen: blijven wonen in het dorp

In Helenaveen, een klein dorp van 861 inwoners, is in 2007 begonnen met het inventariseren wat er nodig is om mensen tien jaar langer in het dorp te laten wonen. Twee jaar later is coöperatie opgericht, voor jong en oud. Er is bekeken waar er behoefte aan was. En zo zijn er diensten ontwikkeld die hierop aansloten, zoals een sneeuwruimploeg, dagbesteding, klussendienst, zorginfopunt en zorgwoningen. Jan Gerrits is bestuurslid van de coöperatie en verzorgt de krachtsessie. Lees meer over Helenaveen in het magazine Lokale Kracht

‘t Zorghuus Ysselsteyn: burgers realiseren kleinschalig wonen voor mensen met dementie en beperking

‘t Zorghuus is een burgerinitiatief voor kleinschalig wonen in Ysselsteyn.’t Zorghuus is een nieuw thuis voor mensen die graag samen wonen en samen leven in hun vertrouwde dorpse sfeer. Er zijn twee groepen van acht mensen met dementie. En een groep van acht mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Na voorbereiding van zes jaar, is het huis sinds mei 2013 bewoond. Bijzonder is dat de dorpsgemeenschap het initiatief heeft gerealiseerd met de inzet van veel vrijwilligers en een forse financiële eigen bijdragen (crowdfunding). Er werken 16 beroepskrachten en meer dan 100 vrijwilligers uit het dorp zijn actief. Hans Teunissen, voorzitter van ‘t Zorghuus, verzorgt de krachtsessie.

Projecten Powerplaza

5R Ontwikkelmodel – Auxanon: heldere taal biedt samenhang in het verhaal…

Lokale kracht gaat over betekenisvol bezig zijn voor onszelf, een ander en onze omgeving. Het gaat daarmee ook over samenwerking. Een heldere taal, voor iedereen te begrijpen en te (h)erkennen, is daarbij helpend. Het 5R Ontwikkelmodel (5 Rollen) biedt als begrippenkader een basis voor zo’n gemeenschappelijke taal. De ervaring is dat 5R jongeren, ouders, professionals en bestuurders in staat stelt hun eigen verhaal te vertellen in eenzelfde taal. Samen komen zij daarmee tot een samenhangend verhaal over samenleven… Bij deze projecttafel vindt u meer info over het 5R Ontwikkelmodel; Simon Bax van Ontwikkelburo Auxanon is uw gesprekspartner.

Big Data van TSN Thuiszorg monitort en versterkt de zelfredzaamheid in een wijk

TSN Thuiszorg heeft een thermometer voor de wijk ontwikkeld aan de hand van het Big Dataconcept. De thermometer geeft inzicht in de zelfredzaamheid van een wijk op postcodeniveau. Het instrument geeft aanbevelingen voor mogelijke interventies om de zelfredzaamheid in de wijk te verbeteren en inzicht in de maatschappelijke effecten van de interventies. Voordelen voor gemeenten, organisaties en burgers zijn realtime inzicht in de behoefte van een wijk, betere aansluiting van vraag en aanbod en een efficiëntere inkoop. Bij deze projecttafel kunt u alle mogelijkheden verkennen en beoordelen of het passend is voor uw situatie. Mark Dijksman van TSN is uw gesprekspartner.

BLOOMILY ondersteunt en activeert vrienden en familie om voor elkaar te zorgen

BLOOMILY is een digitale omgeving voor mensen die samen met anderen zorgdragen voor vrienden, familie en naasten. BLOOMILY biedt praktische tools om de zorg te coördineren en organiseren. Daarvoor zijn er een dagboek, gezamenlijke to-dolijstjes en een gedeelde agenda. Dit alles is veilig, besloten en eenvoudig en gebruik. Aan deze projecttafel maakt u kennis met de initiatiefnemers en kunt u alle mogelijkheden horen én zelf uitproberen.

Buurtwelzijn: landelijke infrastructuur versterkt buurtkracht in heel Nederland

Buurtwelzijn wil het nabuurschap terugbrengen in Nederland, zodat burgers elkaar weer helpen en stimuleren om activiteiten te doen. Buurtwelzijn introduceert daarvoor een landelijke infrastructuur, waarop alle buurten zich kunnen aansluiten. Die infrastructuur bestaat uit een website met een buurtmarkt, specifieke apps voor groepen burgers (oudere, mantelzorger, sociaal makelaar) en een buurtoverschrijdend ruilmiddel “Happy Coins”. De sociaal makelaar en de buurtverbinders verstevigen de sociale cohesie in de buurt. De Stichting Buurtwelzijn zoekt bij de congresdeelnemers graag naar verbinding met andere lokale en landelijke organisaties, nieuwe ideeën en maatschappelijke borging.

DoSocial: samen gaan wij voor het beste jaar ooit!

DoSocial is een initiatief van verschillende bedrijven met een groot netwerk. DoSocial maakt sociale initiatieven die een langdurige bijdrage leveren aan het welzijn van hulpbehoevenden mogelijk. Met behulp van de Sociale Voorraadkast zorgt DoSocial ervoor dat vraag en aanbod elkaar vindt en elkaar versterkt. Buiten het delen van expertise en sociale uren zetten we crowdfunding in om middelen en geld te verzamelen. Maak aan deze projecttafel kennis met Pim Pelser, Marthijn Laterveer en Inge Dhaenens van DoSocial en kijk wat u kunt geven of gebruiken.

Kiemplek ‘live’ en lokale krachtprojecten van Companen

De Kiemplek is een nieuw instrument dat bewoners helpt bij het opbouwen van een netwerk, het vinden van de benodigde expertise en het informeren van medeburgers. Het instrument ondersteunt ook overheden en professionele organisaties bij het organiseren van betrokkenheid en het mobiliseren van burgerkracht. Bij deze projecttafel draait het instrument live en modereert een kiemcoach de inbreng van congesdeelnemers. Maak ook kennis met andere projecten van Companen rond lokale kracht, zoals het project Vitaliteitsimpuls Kleine Kernen, met daarin een stappenplan voor de maatwerkaanpak van leefbaarheid in kleine kernen.

Kunst en cultuur voor lokale kracht: niet te missen

Cultuur en creativiteit bieden vaak onverwachte kansen voor mensen en hun initiatieven. Ook bij het ontwikkelen, versterken en onderhouden van lokale kracht blijkt dit van grote betekenis. Cultuur-Ondernemen is een organisatie die u ondersteunt, door uw initiatief creatief te verbeelden, te laten zien aan anderen of door kunstenaars vanuit hun open blik te laten helpen bij uw initiatief of vraagstuk. Maak kennis en ontdek welke bijzondere mogelijkheden er voor burgerkracht zijn door aandacht voor kunst en cultuur.

Landelijk netwerk voor lokale kracht en wijkgericht werken

Achttien beginnende lokale burgerinitiatieven gaan met elkaar tijdens zes bijeenkomsten (middag en avond) en zo’n 35 professionals aan de slag rond het verder brengen en leren van hun lokale initiatieven. Tijdens elke bijeenkomst staan drie burgerinitiatieven centraal, die zij met behulp van professionals verder ontwikkelen. Bovendien verdiept elke bijeenkomst de vaardigheden van deelnemers in het werken met lokale initiatieven en geeft het informatie over trends en ontwikkelingen. De bijeenkomsten vinden plaats op de plekken waar het gebeurt. Kunt u als initiatief ontwikkelhulp gebruiken of wilt u als professional uw deskundigheid vergroten? Laat u aan deze projecttafel informeren door Arin van Zee van Viatore, één van de vijf initiatiefnemers.

MantelzorgScherm en MantelzorgProgramma: acceptatie van tablet en domotica maakt mantelzorg gemakkelijker

Steeds meer zal zorg en ondersteuning door mensen in wijken en buurten via mantelzorg geleverd worden. Technische oplossingen kunnen daar uitstekend bij helpen. De Landelijke Coöperatie Trefpunt Anders, Actief en Duurzaam Wonen (LaCoTA) streeft als woonconsumentenorganisatie naar een landelijke open standaard voor een basis-MantelzorgProgramma. Het huidige MantelzorgScherm kan daarvoor het fundament vormen. Daarnaast is het belangrijk dat mensen deze techniek accepteren. Door een samenwerking met de HCC Seniorenacademie kunnen in veel gemeenten/buurten gebruikers en mantelzorgverleners ondersteund worden in het gebruik van het MantelzorgScherm. LaCoTA werkt graag samen met meer (woonconsumenten-)partijen om de ondersteuning op buurtniveau te versterken. Bij de projecttafel van LaCoTA maakt u kennis met deze ontwikkelingen.

Ouderen in Beweging, samen op een Olga Commandeur Plein

Olga Commandeur is bekend als ex-topsportster en van het programma ‘Nederland in Beweging!’. Al vanaf 2000 bewegen dagelijks meer dan 100.000 mensen voor de televisie met haar mee. Olga Commandeur weet als geen ander hoe belangrijk beweging met name voor ouderen is. Met het concept Ouderen in Beweging stimuleert zij specifiek de doelgroep senioren tot een actieve levensstijl om fit en zelfstandig te blijven. Dit doet zij samen met leverancier Yalp op een speciale manier: met een speeltoestel voor ouderen. Door het plaatsen van beweegtoestellen voor ouderen in de openbare ruimte, bij zorginstellingen of via woningcorporaties krijgen speelplaatsen een nieuwe maatschappelijke functie. In heel Nederland biedt Olga Commandeur een beweegprogramma aan op deze toestellen. Op de Powerplaza wordt een speeltoestel uitgebreid gedemonstreerd en beantwoordt Olga Commandeur uw vragen.

Rendiz: “if you can dream it, you can do it”

Rendiz biedt diensten en producten aan die elkaar versterken met daardoor een groot bereik binnen een wijk, stad of regio. Dat is goed voor lokale kracht. Elk afzonderlijk project biedt mogelijkheden voor het ontwikkelen van talenten van mensen. Denk hierbij aan horeca-, winkel- en vergaderfaciliteiten, speeltuinen, activiteiten- en dagbestedingsprogramma’s. Rendiz wil iedereen die nu aan de kant staat de mogelijkheid bieden om te ervaren wat het betekent om een daginvulling te hebben die voldoening geeft: een daginvulling die tot ontwikkeling aanzet en die de perspectieven op een betaalde baan vergroot. Bij deze projecttafel leert u hoe synergie ontstaat door het op juiste wijze combineren van commerciële, publieke en zorgdiensten. Rendiz heeft daarbij tevens oog voor nieuwe functies in bestaand (leeg) vastgoed en heeft inmiddels veel ervaring opgebouwd in de aanwending van diverse financieringsarrangementen.

Speedcoaching door ID-coach: van Inspiratie via IDee naar Doen

Speciaal voor congresdeelnemers die morgen écht iets willen doen met opgedane inzichten. U herkent het vast wel: vol inspiratie en ideeën gaat u na een congres naar huis. De volgende werkdag neemt de waan van de dag de overhand. U komt er niet aan toe om uw inspiratie en ideeën om te zetten in actie. Daarom is de ID-coach vandaag beschikbaar. Een korte en krachtige impuls om uw eigen regie en kracht te ondersteunen. Tijdens de pauzes kunt u bij ID-coach Chantal van Arensbergen terecht voor een 10-minutengesprek. De focus van deze korte, vaak verrassende gesprekken ligt op het “doen”: hoe zet u uw inspiratie of idee om in concrete actie, waar zit uw kracht en eventuele belemmering, wat en wie hebt u nodig voor de volgende stap, waar start u morgen mee?

Stichting Wijkinzicht: een kompas voor bewoners en organisaties

Om ontwikkeling van wijken en buurten effectief te ondersteunen, is het belangrijk aan te sluiten bij de ‘klank en kleur’ van de wijk. Stichting Wijkinzicht gebruikt een instrument, waarmee de drijfveren inzichtelijk worden en de bewoners direct in dialoog en actie komen. De aanpak van de stichting kenmerkt zich door uit te gaan van de leefwereld van kinderen: op die manier worden problemen bij ‘de wortel’ aangepakt. Daarbij heeft Stichting Wijkinzicht een projectmanagementtool ‘in de cloud’ beschikbaar, dat voldoet aan alle vereisten rond beveiliging en privacy. De tool verbindt, informeert en faciliteert bewoners, gemeente, organisaties en bedrijven met de juiste informatie op elk gewenst tijdstip. Tineke Otter is initiatiefnemer van Stichting Wijkinzicht en vertelt u alles aan haar projecttafel.

WijkConnect en SamenHoograven: bewoners en lokale organisaties laten ouderen langer zelfstandig wonen

WijkConnect is een nieuw digitaal platform dat bewoners en organisaties in wijken met elkaar verbindt. Bewoners vinden er een agenda, aanbiedingen en een prikbord. Organisaties en professionals presenteren hun aanbod en worden onderdeel van de wijk om hen heen. Zo hebben ze samen een positieve impact op het milieu, de sociale cohesie en de lokale economie. WijkConnect is actief in Rotterdam en Utrecht, onder andere in de wijk Hoograven. Daar is WijkConnect onderdeel van het netwerk SamenHoograven, dat bestaat uit vrijwiligers, oudere wijkbewoners en organisaties zoals AxionContinu, het Rode Kruis en de Vrijwilligerscentrale. Berny de Vries, oprichter van Wijk Connect en Ingrid Bulsink van SamenHoograven laten u aan deze projecttafel kennismaken met het concept én de praktijk. Zou het ook iets voor omgeving zijn?

Wonen met Gemak: lokale kracht voor comfortabel wonen

Veel mensen wonen tot op hoge leeftijd in een woning die vaak onvoldoende geschikt is om prettig en comfortabel oud te worden. In West-Brabant is daarom ‘Wonen met Gemak’ gestart. Vrijwilligers en maatschappelijke organisaties zorgen voor bewustwording, voorlichting, advies en praktische hulp voor senioren. Zij werken samen met plaatselijke ondernemers die door woningaanpassing of het aanbieden van woon- en gemaksdiensten ouderen de kans geven zolang mogelijk comfortabel thuis te blijven wonen. De regionale Rabobank, gemeenten, de provincie en zorg- en welzijnsorganisaties steunen Wonen met Gemak. Laat u aan deze projecttafel informeren over deze praktische vorm van lokale kracht. Kunt u dit in uw omgeving ook inzetten of organiseren?

Zorgindebuurt Spel: een andere manier van veranderen

Meer eigen verantwoordelijkheid, gelijke deelname en eigen regie mogelijk maken? Dat kan heel goed (en vaak zelfs beter!) in spelvorm. Aan deze projecttafel maakt u kennis met het Zorgindebuurt Spel, dat bestemd is voor (kwetsbare) burgers, medewerkers in de zorg en ondersteuning, bij gemeenten, bij zorgverzekeraars en alle andere netwerkpartners. Hiermee kiest u voor een andere manier van kennis delen, met elkaar in gesprek gaan, zoeken naar nieuwe mogelijkheden en veranderen. Bureau HHM is uw gespreks- en spelpartner aan deze projecttafel.

ZorgSubsidieKalender: succesvol subsidie aanvragen… zo doe je dat!

Lokale kracht kan soms baat hebben bij financiering via subsidies. Maar vaak ontbreekt de kennis om succesvol subsidie aan te vragen. Bij deze projecttafel kunt u zich laten informeren over het strategisch inzetten van een Raad van Advies, het betrekken van uw doelgroep bij het maken van een projectplan en hoe subsidieverstrekkers uw aanvraag beoordelen. ZorgSubsidieKalender is subsidiespecialist in zorg en welzijn en helpt organisaties bij het vinden en aanvragen van subsidies. Stance van Heijst en Anny Camperman staan u te woord en verloten na afloop een gratis proefabonnement op de ZorgSubsidieKalender.