Blog: Miljoenen te verdienen met huisvestingsbeleid senioren – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De ouderenbond ANBO heeft, ondersteund door BZK, onderzoek gedaan naar lokaal beleid voor ouderenhuisvesting. ANBO stelt dat uit het onderzoek een fors tekort aan seniorenwoningen blijkt. Dit blijkt echter niet uit het onderzoek, zo schrijft Bram Klouwen van Adviesbureau Companen in een blog. De volgende kop was volgens hem eerlijker geweest: volop aandacht voor huisvesting van ouderen. Want, zo blijkt uit het prima ANBO-onderzoek, 90% van de gemeenten is bezig met huisvestingsbeleid voor senioren. Zij worstelen echter met de uitvoering. En juist daar is veel (financiële) winst te halen.

gepubliceerd: 08-01-2013