Zorgen voor elkaar levert beide partijen wat op – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

De films en debatten tijdens de 3e editie van het filmfestival Forever Young gaven veel stof tot denken over¬†generaties, over zorgen voor elkaar, over wat mensen (uit verschillende generaties) voor elkaar kunnen betekenen. Kenniscentrum-adviseur Yvonne Witter schreef er een blog over: ‘De sokken van Leo’.

Tijdens het festival werd ook het Minisymposium ‘Zorgen zij of zorgen wij’ over interculturele sensitiviteit gehouden. Een van de conclusies: communicatie over ouder worden is moeilijk, zeker in culturen waar taboes liggen op het uitbesteden van de zorg voor je ouders aan een verzorgingshuis, maar ook meer algemeen, over een ziekte als dementie. Het filmfestival Forever Young werd op 4 juli in Rotterdam georganiseerd door Art Age in samenwerking met ActiZ en de campagne Het Nieuwe Ouder Worden.

Meer informatie