Oproep voor promotieonderzoek woonwensen oudere migranten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Promovenda Nancy Babel van de Erasmus Universiteit onderzoekt woonwensen van ouderen met een andere leefstijl.  Zij roept woningcorporaties op om mee toe doen aan het onderzoek door middel van het invullen van een vragenlijst.

De komende jaren zal het aantal ‘oude’ ouderen in Nederland steeds toenemen. Ouderen zijn vitaler, leven langer en willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De promovenda analyseert het ouderenhuisvestingsbeleid vanaf de jaren vijftig en de woonwensen van ouderen met een andere leefstijl.

Het doel van het promotieonderzoek is om een beeld te krijgen van:

  • de effecten van het overheidsbeleid ten aanzien van de huisvesting voor ouderen;
  • de vraag in hoeverre woningcorporaties rekening houden met de woonwensen en behoeften van ouderen, in het bijzonder van ouderen met een andere leefstijl;
  • de huidige woonsituatie van ouderen en hun toekomstige woonwensen.

Vragenlijst

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag worden vragen voorgelegd aan beleidsmedewerkers, ambtenaren, woningcorporaties en ouderen. De antwoorden worden vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt. Het invullen van deze vragenlijst duurt tussen de 10 en maximaal 15 minuten.

U kunt de vragenlijst voor woningcorporaties openen via deze link: www.thesistools.com/web/?id=316904

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg zal aandacht besteden aan de uitkomsten van het onderzoek.

Meer informatie

  • Dossier Kleurrijk wonen, zorg en welzijn