Helpdesk oudere migranten en mantelzorgers gelanceerd – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Waar mogelijk blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Dat betekent dat ouderen en hun mantelzorgers steeds vaker zelf de zorg en ondersteuning moeten regelen die ze nodig hebben. Ook als uiteindelijk de stap wordt gezet naar intramurale zorg is het van belang goed op de hoogte te zijn van de mogelijkheden en de regels die daarbij horen. Om die reden hebben Mikado – Kenniscentrum interculturele zorg en ActiZ, organisatie van zorgondernemers, een helpdesk voor oudere migranten en hun mantelzorgers gelanceerd. De helpdesk, te vinden op www.mikadohelpdesk.nl, biedt cultuursensitieve informatie, ervaringsverhalen en filmpjes over ouderenzorg. Daarnaast kunnen ouderen en hun mantelzorgers voor advies terecht bij de gratis informatielijn van de Mikado Helpdesk. 

Om ervoor te zorgen dat de groeiende groep ouderen ook in de toekomst toegang heeft tot goede en betaalbare zorg, wordt de ouderenzorg de komende jaren anders georganiseerd. Dit betekent ook veranderingen voor ouderen zelf. De Helpdesk informeert ouderen en mantelzorgers en stimuleert hen vooral ook de juiste vragen te stellen bij hun zoektocht naar hulp en ondersteuning. Wat kan men nog zelf (met hulp van het sociale netwerk) organiseren? Welke zorg en ondersteuning heeft iemand daarnaast nodig om zelfredzaam te blijven. En waar krijgt men in geval van verpleeghuiszorg zorg die aansluit bij hun eigen leefwijze? Dit alles vraagt om eigen regie, een proactieve houding en voor jezelf opkomen. Voor veel ouderen, zeker voor hen met een migratieachtergrond, is zon houding niet vanzelfsprekend. 

Zelfredzaamheid verbeteren

Aad Koster, directeur ActiZ: Wij zijn heel blij met de Mikado Helpdesk. De helpdesk brengt de initiatieven voor ouderenzorg voor migranten in kaart, zodat duidelijk is waar ze voor welke zorg terecht kunnen. Op die manier kunnen we deze doelgroep informeren en adviseren over hun rechten, de regels en de mogelijkheden. En over de mogelijkheden en initiatieven om hun eigen zelfredzaamheid te verbeteren en hun sociale netwerk te verbeteren. Daarnaast willen we hen empoweren om zelf stappen te ondernemen.” De Helpdesk Ouderen kwam tot stand met subsidie van het Europees Integratie Fonds en is onderdeel van het programma ‘Een Intercultureel Fundament’ dat de brancheverenigingen ActiZ en VGN samen uitvoeren.  

Meer informatie