Gemeenschappelijk wonen voor oudere migranten

0

Professionele integratie om op passende wijze in te spelen op speciale behoeften (mensen die niet in hun eigen behoeften kunnen voorzien, integratie in het gezins- en sociale leven, ….)4.

2 HET SOCIALE ZEKERHEIDSSYSTEEM Met “sociale zekerheid” bedoelen we die reeks interventies die gericht zijn op het leveren van goederen en diensten ten gunste van burgers die in nood verkeren;

Deze interventies variëren van gratis

Zorg voor de armen, tot de voorbereiding en integratie van organen en instellingen die ervoor zorgen dat burgers die niet in staat zijn om te werken en zonder de sociale middelen om te leven het onderhoud en de sociale bijstand, en, voor werknemers, middelen die geschikt zijn voor de behoeften van het leven in geval van ongeval, ziekte, arbeidsongeschiktheid, ouderdom en onvrijwillige werkloosheid.

Sociale zekerheid omvat:– sociale bijstand die een algemene functie vervult van bescherming van de armen, bescherming uitgebreid tot alle burgers bij elke gelegenheid van nood, binnen de grenzen van de beschikbaarheid van de aanbieder; – Sociale zekerheid die de specifieke functie vervult van het beschermen van werknemers.

Zowel in de bijstand als in de sociale zekerheid hebben de beschermde personen een subjectief recht op een uitkering.

De personen die recht hebben op bescherming zijn: ondergeschikten en zelfstandigen; ambtenaren; de studenten;gepensioneerden; familieleden en nabestaanden van bovengenoemde onderwerpen.- sociale zekerheidPensioenen (ouderdom, invaliditeit, sociale pensioenen …).

Vergoeding (bij ziekte, beroepsziekte, arbeidsongevallen, werkloosheid …)- gezondheidsbeschermingZorgactiviteiten voor preventie, fysieke en psychologische behandeling en/of revalidatie, gezondheidsvoorlichting, ziekenhuishulp, algemene en specialistische medische hulp…).

Gezondheidsgerelateerde activiteiten in verband met sociale

Bijstand (revalidatie voor gehandicapten, psycho-fysieke behandeling en herstel van psychiatrische patiënten, drugsverslaafden, ouderen die lijden aan pathologieën- sociale zekerheidBuitengewone economische hulpMaatschappelijke interventies en/of diensten.

Doelstellingen van het socialezekerheidsstelsel:het garanderen van levensomstandigheden die geschikt zijn voor de waardigheid van elke burger en het voldoen aan de essentiële levensbehoeftenbevordert de vrije ontwikkeling van de menselijke persoon en draagt .

Bij tot het effectief maken van het recht van iedereen op de volledige ontwikkeling van de persoonlijkheidbevorderen, behouden en herstellen van het fysieke en mentale welzijn van de bevolkingde deelname van mensen aan de gemeenschap waartoe ze behoren aanmoedigen.

5 DE ONDERWERPEN VAN SOCIALE BIJSTANDSINTERVENTIEDe openbare entiteiten die betrokken zijn bij de sociale interventie zijn:StaatRegio’s Provincies Gemeenschappelijk ZorgbedrijvenInitiatie- en reïntegratie-instanties aan het werk.

De profit-onderwerpen die betrokken zijn bij de bijstandsinterventie zijn

Ondernemingensamenlevingprofessionelen.De onderwerpen die behoren tot de Derde Sector die betrokken zijn bij de bijstandsinterventie zijn:sociale coöperatiesverenigingen voor sociale promotiestichtingenVrijwilligerswerkiippabonlus (als een belastingattribuut op basis van bepaalde vereisten)5.

de-profit-onderwerpen-die-betrokken-zijn-bij-de-bijstandsinterventie-zijn1 FUNCTIES EN COMPETENTIES VAN DE STAAT De staat heeft, door middel van een Nationaal Plan dat om de drie jaar wordt uitgebracht, de volgende functies:definieert essentiële en uniforme prestatieniveausmet het.

Nationaal Plan bepaalt het de uitgangspunten en doelstellingen van het sociaal beleidstelt de minimale organisatorische en structurele vereisten vast voor de oprichting en vergunning van residentiële en semi-residentiële diensten en structurenstelt de criteria vast voor het oprichten.

Van familiegemeenschappen die zijn gebouwd in civiele huizenstelt de eisen, de toegang en de duur van opleidingen en de beroepsprofielen van degenen die werkzaam zijn in het sociale veldbepaalt de criteria voor de verdeling van economische middelenoefent vervangende bevoegdheden uit bij niet-naleving door de Gewesten5.

2 FUNCTIES EN COMPETENTIES VAN DE REGIOHet Gewest oefent via zijn eigen wetgeving de volgende functies uit:experimenteren met innovatieve servicemodellenidentificeert tools en methoden voor managementcontrole die de effectiviteit en efficiëntie van services garanderenregelt de integratie van diensten:

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in