Receptuur voor kleinschaligheid – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Onderzoek naar de stand van zaken, kansen en knelpunten van acht kleinschalige initiatieven in de zorg voor mensen met dementie.

Het rapport beschrijft de initiatieven tussen de ontwerp- en de uitvoeringsfase. De beschreven initiatieven zijn: Altrecht te Leidsche Rijn Utrecht ; Archipel te Almere ; Zorgcentrum Beatrix te Culemborg ;  woonzorgboerderij van Zorgcentrum Beatrix te Culemborg ; Breede Vliet te Hoogvliet ; De Strijp te Eindhoven ; Wiekslag 3 te Soest ; zorgcentrum De Wietel te Helden.

Beschreven wordt onder andere de rol van woningcorporaties, de rol van de lokale overheid, afstemming met derden, scheiden van wonen en zorg, financiële consequenties voor cliënten, financiële consequenties voor de instelling en attitude van medewerkers.

Meer informatie

  • Rapport Receptuur voor kleinschaligheid Eric Krijger, IWZ, 2002.