Oproep: voorbeelden hergebruik bestaande panden voor zorg – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Goede zorg vraagt om goede huisvesting, maar dat hoeft geen nieuwbouw te zijn. Integendeel. Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg brengt praktijkervaringen in kaart van hergebruik van bestaande panden voor zorg. Bent u als opdrachtgever, gebruiker of architect betrokken geweest bij projecten van herontwikkeling? Laat het ons weten!

Er zijn tal van argumenten om gebruik te maken van bestaande panden. Dat kan winst opleveren voor de zorgaanbieder, de cliënten en voor de wijdere omgeving. Winst in termen van duurzaamheid, draagvlak en karakter. Staan daar ook verliesposten tegenover? Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg is geïnteresseerd in praktijkervaringen op dit terrein en heeft gevraagd aan RIGO Research en Advies en Architectuur Lokaal om een tiental gerealiseerde voorbeelden onder de loep te nemen.

Praktijkervaringen

We zijn op zoek naar voorbeelden in de volgende categorieën:

  • De aanpassing en herbouw van bestaand zorgvastgoed (de transformatie).  Het vernieuwingsprogramma kan bijvoorbeeld  betrekking hebben op meer woonkwaliteit, veranderingen naar kleinschalige zorg of op technologische innovaties;
  • De aanpassing van leegstaande gebouwen om als zorgvastgoed te kunnen gebruiken (de herbestemming).  Dat kunnen zowel rijksmonumenten, gemeentemonumenten, maar ook gebouwen zonder monumentale status zijn. We zoeken enkele typerende voorbeelden die nog niet eerder onderzocht zijn, waaronder de ombouw van kantoren tot zorgwoningen;
  • Een ingrijpende omvorming van gewoon wonen tot wonen met zorg (de opwaardering). Een vernieuwing van een ouderenhofje tot wonen met zorg zou bijvoorbeeld een interessante casus kunnen zijn.  

Meer informatie