Meelpakhuizen Zierikzee – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg.

De hoofdlijnen

Anders dan in steden als Leiden of Amsterdam is in Zierikzee slechts weinig vraag naar monumenten om te verbouwen tot woonhuis of bedrijfshuisvesting. Delen van de binnenstad lopen daardoor het gevaar in verval te raken. In de Meelstraat is het tij gekeerd door pakhuizen met monumentenstatus te herbestemmen als huisvesting voor mensen met verstandelijke beperkingen.

Het initiatief

Het gezinsvervangende tehuis Schouwenoord in Zierikzee moest worden vervangen door kleinschalige locaties. Dat begon met de verbouwing van de meelpakhuizen, die tot dan in bezit waren bij de gemeente. Architectenbureau DSBV maakte voorlopige ontwerptekeningen en stelde de financiële consequenties vast. Het was bij voorbaat duidelijk dat de kosten van deze renovatie bij lange na niet gedekt zouden kunnen worden uit de verwachte huuropbrengsten. Voor corporatie Zeeuwland stonden tegenover deze onrendabele investering voordelen in de sfeer van public relations. De restauratie zou bovendien ten goede komen aan de stad Zierikzee en de bewonersgroep kreeg een plek midden in de stad.

Behoud door ontwikkeling

Bij de bouw van de tien appartementen in de Meelpakhuizen vormden de verschillende vloerhoogten in de vijf panden een probleem. Omdat ook de vloerbalken monumentale waarde hadden was het onmogelijk de verdiepingsvloeren op één niveau te brengen en was ook plaatsing van de noodzakelijke lift niet mogelijk. Binnen dit project is veel tijd en energie gaan zitten in het verkrijgen van de benodigde ontheffingen van eisen uit het Bouwbesluit.

Terugblik

Het grootste knelpunt, de onrendabele investering, is door de corporatie direct aan het begin van de exploitatie als verlies genomen. Vanwege de beperkte zelfredzaamheid van de bewoners werd een brandmeld- en ontruimingsinstallatie geëist. Die eis geldt ook bij nieuwbouw voor deze doelgroep, maar is dan financieel en ruimtelijk beter in te plannen.

De bewoners waarderen het wonen in monumentale panden in de binnenstad. Om een dergelijk resultaat te bereiken is veel overleg nodig, zowel met de zorginstelling en haar cliënten(raad), als met de gemeente.

Meer informatie