Boerderij Dorpzigt te Korendijk – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Praktijkvoorbeeld bij onderzoek van Architectuur Lokaal en RIGO Research en Advies in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg naar herbestemmen van bestaande historische panden tot projecten voor wonen en zorg. 

De hoofdlijnen

Boerderij Dorpzigt is geen boerenbedrijf meer. In de boerderij zijn verblijfplaatsen voor psychogeriatrische en palliatieve zorg gekomen. Door de ligging van deze boerderij in de kern van Zuid-Beijerland konden ook dorpsgerichte functies binnen de boerderij worden opgenomen

Het initiatief

De boerderij met weide en koetshuis kwam begin 2000 in de verkoop. Woningstichting Union was geïnteresseerd omdat de weide bij uitstek geschikt was als locatie voor seniorenwoningen. Zo werd Union ook eigenaar van de historische gebouwen. Union gaf het schuurgedeelte van de boerderij de bestemming van maatschappelijk vastgoed met negen verschillende functies als de bibliotheek, het kinderdagverblijf en het consultatiebureau. 

Behoud door ontwikkeling

Het uitgangspunt van het project is handhaving van de bestaande bebouwing met inpassing van de nieuwe seniorenwoningen als een soort bijgebouwen. Wie een historische boerderij geschikt wil maken voor wonen met zorg moet bijzondere aandacht geven aan de klimaatbeheersing. Verder maakt de beperkte schaal van de bewonersgroep het noodzakelijk om door middel van domotica meer efficiëntie in de zorgverlening te bereiken. Als het lukt dergelijke problemen op te lossen, krijgt het monument een nieuwe toekomst

Terugblik

De herontwikkeling van een monumentale boerderij is gecompliceerd door het spanningsveld tussen functionele eisen en het monumentale karakter. Restauratie en herbestemming moet in nauw overleg met de dienst Monumentenzorg gebeuren.
Historische boerderijen, inclusief de schuren, lenen zich voor transformatie tot vormen van begeleid wonen in combinatie met voorzieningen. De nieuwe seniorenwoningen rondom de boerderij zijn goed voor het draagvlak van voorzieningen en voor de financiële haalbaarheid van het plan.

Meer informatie