Onderzoek naar herbestemming kantoorlocaties voor zorg mogelijk – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Architecten zijn in staat om op relatief snelle wijze te onderzoeken of herbestemming van kantoorbouwen vanuit functioneel-technisch, juridisch en financieel perspectief in principe mogelijk is. Dat blijkt uit de nieuwe studie Zorg voor leegstand; herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties. Dit is een belangrijk gegeven nu veertien procent van de Nederlandse kantoren leeg staat en het voor zorginstellingen moeilijk is om geschikte plekken in de stad te vinden.

Het onderzoek geeft aan wat de mogelijkheden en beperkingen zijn voor inpassing van zorgprogrammas voor verschillende doelgroepen in bestaande kantoorgebouwen. Ook levert het onderzoek een instrument op waarmee snel inzicht verkregen kan worden voor de kansen, obstakels en randvoorwaarden van dergelijke herbestemming, waarbij functionaliteit en kostenefficiëntie belangrijke aandachtspunten zijn. Het onderzoek is vanuit het gebouw opgezet om de haalbaarheid snel inzichtelijk te maken. De lokale vraag naar zorgfuncties, het bestaande aanbod en de wensen, mogelijkheden en beperkingen van zorgaanbieders en eindgebruikers zijn in dit onderzoek niet of beperkt meegenomen.

Conclusies bij de onderzochte gebouwen

  • Architectonisch: herbestemming van een bestaand kantoorgebouw in vergelijking met nieuwbouw heeft voor- en nadelen
  • Functioneel: de ligging levert geen grote problemen op; de ontsluiting (liften, vluchtroutes) vraagt soms aanpassingen; de maatvoering van het casco zijn voor woningbouw zeer geschikt
  • Technisch: in veel gevallen moet de technische kwaliteit van de gevel verbeterd worden; de obstakels zijn vrijwel altijd goed oplosbaar
  • Juridisch: te verwachten is dat de gemeente in voorkomende gevallen zal meewerken aan het wijzigen van het bestemmingsplan; soms moet ontheffing worden gevraagd rond het Bouwbesluit
  • Financieel: de investeringskosten per m2 variëren sterk; de beoogde doelgroepen kunnen of willen veelal niet extra betalen voor een hoogwaardige afwerking. De opbrengsten uit huur of verkoop verschillen per functie en zijn lastig te bepalen

Brochure komt dit voorjaar

In het voorjaar van 2011 wordt het onderzoeksrapport vertaald naar een brochure die door zorginstellingen en architecten gebruikt kan worden voor eenvoudige quick scans van kantoorpanden. Het onderzoek is uitgevoerd door de TU Delft en BNA, de algemene architectenvereniging van Nederland.

Meer informatie