Nieuwe Ouder Worden: 50+ is slecht voorbereid op toekomstige zorg – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

50-plussers willen zelf de regie houden over de zorg die zij later zullen ontvangen; thuis, of in het verzorgings- of verpleeghuis. Dat blijkt uit het Grote Nieuwe Ouder Worden Onderzoek van ActiZ en Bureauvijftig, adviesbureau voor 50+ marketing. Ook verwachten veel ouderen te verhuizen om zich veiliger of minder eenzaam te voelen. Geld uitgeven aan zorg doen ze liever niet. Veertig procent van de ondervraagden verwacht dat de overheid alle zorgkosten betaalt. Het credo lijkt: wel bepalen, niet betalen.

Weinig zicht op kosten zorg

Uit het onderzoek onder 3.200 Nederlandse ouderen blijkt dat twee derde van de ondervraagden zich niet of nauwelijks voorbereidt op de toekomst. De meeste ouderen hebben weinig zicht op de kosten van zorg. En ze zijn niet van plan het eigen vermogen aan te wenden om zorg te kunnen kopen. Slechts 13% van de 50-plussers geeft aan enig idee te hebben wat zorg kost, maar zit er dan vaak nog naast. En als men al zorg ontvangt, weet 77% niet welke indicatie daarbij hoort. Opvallende cijfers, zeker in het licht van de hervormingen die het kabinet wil doorvoeren, waarbij mensen de zorg en ondersteuning die zij nodig hebben zoveel mogelijk zelf moeten organiseren en betalen. Het niet kunnen betalen van zorg is één van de grote angsten van veel ondervraagden. Terwijl niemand precies weet wat het gaat kosten.

Verder valt op dat de woonlasten relatief laag zijn voor de gehele groep, terwijl nieuwe woonvormen voor ouderen hogere (huur)prijzen met zich meebrengen. Toch overwegen veel mensen nog te verhuizen in de toekomst, bijvoorbeeld om minder eenzaam te zijn of vanwege een gevoel van veiligheid. Slechts 28% van de mensen weet zeker dat ze in de eigen woning willen blijven. De doelgroep heeft maar weinig zin om diensten aan huis af te nemen en wil daar liever niet teveel voor betalen.

Het Nieuwe Ouder Worden

Het Grote Nieuwe Ouder Worden onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ActiZ-campagne ‘Het Nieuwe Ouder Worden’, die inzoomt op de groep die nu en de komende 20 jaar instroomt als zorgklant. Het doelgroeponderzoek zal jaarlijks worden herhaald en verdiept.