Waarom die drempel tot ontmoeten? – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Soms ontmoeten buren elkaar, soms niet. Waarom is er die drempel tot ontmoeten? Kunnen we misschien zo bouwen dat ontmoeting als vanzelf plaatsvindt? Bestaat zoiets als ontmoetingsgericht bouwen? Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg werkte in het studiejaar 2011-2012 samen met het HAN Lectoraat ZorgGericht Bouwen aan het onderzoek ‘Ruimte(n) voor ontmoeten’. Kenniscentrum-adviseur Monique Wijnties schreef over de bevindingen een artikel voor SeniorVak. ‘Waarom die drempel tot ontmoeten?’ is nu online te lezen op de website van het tijdschrift.

Begin 2012 organiseerde het Kenniscentrum samen met Coalitie Erbij de netwerkbijeenkomst ‘Ontmoetingsgericht bouwen’. Het leverde ideeën, plannen en inspirerende voorbeelden op om ontmoeting mogelijk te maken en liefst ook eenzaamheid minder kans te geven. Lees hier de impressie van deze bijeenkomst. 

Meer informatie

gepubliceerd: 07-11-2012