Eenzaamheid uit de taboesfeer  – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

In een sterk individualistische maatschappij is eenzaamheid een reële valkuil. Volgens onderzoek is één op de drie Nederlanders eenzaam. De gevolgen kunnen groot zijn. Mensen die vereenzamen vertonen vaak lichamelijke en psychische klachten (depressie en angst). Van 26 september tot en met 5 oktober vindt daarom voor de 4e keer de ‘Week tegen Eenzaamheid’ plaats. Initiatiefnemer Coalitie Erbij wil hiermee eenzaamheid voorkomen, verminderen en uit de taboesfeer halen: “Dit kan alleen als iedereen mee doet. Door samen te eten, praten, chatten, bewegen of een van de vele andere activiteiten te bezoeken, ondernemen of organiseren.”

Op de website www.eenzaam.nl en de actiesite www.samentegeneenzaamheid.nl is van alles te lezen over omgaan met eenzaamheid, de verschillende vormen van eenzaamheid en sociale isolatie en wat er tegen eenzaamheid gedaan kan worden. De websites van Coalitie Erbij zijn zowel bedoeld voor mensen die zich eenzaam voelen, als voor professionele hulpverleners en vrijwilligers. Tevens bieden de sites praktische tips, een overzichtelijk hulpaanbod via organisaties en de mogelijkheid om eigen activiteiten rondom de ‘Week tegen Eenzaamheid’ aan te melden.

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Meestal ontbreekt echter een structureel, systematisch en samenhangend beleid waarin deze activiteiten zijn ingebed. Voor een afgewogen aanpak van eenzaamheid is het van belang dat binnen gemeenten een heldere visie bestaat op de te bestrijden problematiek, zodat lokale partijen beter met elkaar kunnen samenwerken en hun aanbod op elkaar kunnen afstemmen. De KCWZ-publicatie ‘Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid’, onderdeel van het ondersteuningsprogramma ‘W+W+Z=Maak het samen!, biedt handvatten voor een goede samenwerking.

Meer informatie