Buur(t)projecten – Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

0

Aanbieders van wonen, zorg en welzijn organiseren hun aanbod dichtbij de mensen; op wijk- en buurtniveau. Er zijn talloze buurtprojecten te vinden waar buurtbewoners, aanbieders, gemeenten samenwerken. Vaak nemen zij gezamenlijk een initiatief, soms gebeurt dat door één van de spelers.


Er zijn (digitale) buurt- en ruilprojecten waarbij wederkerigheid en ontmoeten centraal staat. Zo is er de burenhulpcentrale: een eigentijdse manier om mensen die om burenhulp verlegen zitten in direct contact te brengen met mensen die wel eens iets voor een ander willen doen. Een groeiend aantal corporaties werkt met buurtconciërges of wijkmeesters. Zij zijn de oren en ogen van de buurt en leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van een buurt.