Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Disclaimer

0

logo_kcwz_print-6779969

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg betracht bij het samenstellen van deze site de grootste zorgvuldigheid. Toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is. Aedes vereniging van woningcorporaties en ActiZ organisatie van zorgondernemers, die genoemd kenniscentrum in stand houden, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze website.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en foto’s op deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het kenniscentrum. In uitzondering daarop is het de leden van Aedes en ActiZ toegestaan teksten voor intern gebruik te verveelvoudigen, mits daarbij de bron wordt vermeld.