Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Werkbezoeken Woonzorgservice in de wijk

0

02-04-2008

Het Brabantse project Wonen, zorg en service in de wijk (WZSW) biedt in april en mei een kijkje in de keuken van lokale projecten in 10 Midden-Brabantse gemeenten. Sinds maart 2007 werken acht projectleiders aan het opzetten van Leerwerkdiensten bedrijfjes in samenwerking met lokale partners op het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Project WZSW

Het project WZSW ontwikkelt nieuwe diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn en is een initiatief van de Provinciale Raad voor de Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg. Binnen het project verrichten mensen met een uitkering en andere belangstellenden diensten en klusjes aan huis voor mensen met een beperking of eenzame ouderen. Het project wordt ingezet als vliegwiel voor een integraal beleid op de terreinen van de Wmo, de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wet Inburgering (Wi).

Ervaringen

Inmiddels kunnen de betrokken projectleiders veel vertellen over hun aanpak om woonzorgservice dienstverlening van de grond te krijgen, of en hoe zij mensen bereiken, wat wel en wat niet werkt. In Tilburg, waar het concept het eerst is beproefd, draait woonzorgservice in de wijk nu zelfstandig, ook daarvan valt veel te leren. Vanaf 2009 zal WZSW Tilburg worden overgenomen door twee zorgorganisaties die in de huidige projectorganisatie participeren: Thebe en De Wever. WZSW sluit aan bij hun kerntaak, het leveren van zorg en diensten, terwijl het tegelijkertijd een oplossing biedt voor arbeidstekorten.

Bezoek op locatie

In groepen van maximaal 12 personen worden in 2,5 uur alle ins en outs in beeld gebracht over uitvoering, management en beleid aangaande een nieuwe vorm van dienstverlening die gemeenten een voorbeeld geeft van hoe concreet nieuw sociaal beleid kan worden ontwikkeld. De werkbezoeken zijn bedoeld voor betrokkenen bij ontwikkeling van lokaal sociaal beleid, zoals ambtenaren sociale zaken, zorg en welzijn, Wmo. Maar ook maatschappelijke organisaties met plannen in deze richting zoals corporaties en zorg- en en welzijnsorganisaties kunnen zich laten inspireren door de Brabantse ervaringen.

Meer informatie