Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Provincie Utrecht subsidieert dementieprojecten

0

07-03-2006

De provincie Utrecht stelt een bedrag van 190.000 euro beschikbaar voor projecten gericht op het versterken van de dienstverlening aan thuiswonende mensen met dementie. De provincie nodigt partijen in de regio uit om projectvoorstellen in te dienen die tot een samenhangend aanbod van voorzieningen kunnen leiden voor deze specifieke groep mensen.

De provincie Utrecht vergrijst in hoog tempo. Met de toename van het aantal ouderen in Nederland, stijgt ook het aantal dementerenden. Van de mensen boven de 90 jaar heeft 40% met verschijnselen van dementie te maken. Het aantal dementerende ouderen in de provincie Utrecht groeit tussen 2005 en 2030 met ruim 60%. Nu zijn er 13.000 dementerenden in de provincie en in 2030 is dit aantal gestegen tot 21.000.

De provincie Utrecht wil anticiperen op deze groei en de daarmee samenhangende stijgende vraag naar specifieke woonvoorzieningen, zorg en dienstverlening. Zestig tot zeventig procent van mensen met dementie woont thuis. Het is belangrijk dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn en een samenhangend aanbod ontstaat. Dit is nog niet overal het geval. De provincie hoopt met de subsidie de samenhang tussen voorzieningen voor thuiswonende mensen met dementie te verbeteren.

Projectvoorstellen kunnen tot 1 mei 2006 worden ingediend voor de eerste tranche en tot uiterlijk 1 november 2006 voor de tweede en laatste tranche. Projecten die vallen binnen het kader van het Landelijk Dementieprogramma krijgen voorrang.

Lees meer over het Landelijk Dementieprogramma.

Lees meer over de provinciale subsidieregeling.