Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Provincie Utrecht ondersteunt mantelzorg

0

14-09-2005

De provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar voor het ondersteunen van mantelzorgers. Het geld is bedoeld voor de startfase van projecten.

De provincie Utrecht realiseert zich dat het verzorgen van een naaste niet eenvoudig is. Veel mantelzorgers hebben moeite om naast het aanbieden van zorg een eigen leven te leiden. Zij komen niet meer toe aan hun persoonlijke behoeften en ontspanning en hebben het gevoel er alleen voor te staan. Hierdoor lopen zij de kans overbelast te raken. Het tijdig inschakelen van een (tijdelijke) vervanger of voldoende ondersteuning kan ervoor zorgen dat mantelzorgers de zorgtaak langer vol kunnen houden.

De provincie stelt daarom voor 2005 € 190.000 beschikbaar voor projecten om mantelzorgers te ondersteunen. De provincie heeft zes actiepunten geformuleerd. Voor elk actiepunt kunnen offertes worden ingediend. De actiepunten zijn:

Actiepunt 1: Uitbreiding nieuwe doelgroepen vrijwilligers voor tijdelijke zorgovernameActiepunt 2: Het trainen van vrijwilligers om lotgenotencontacten te begeleidenActiepunt 3: Ondersteuning jonge mantelzorgersActiepunt 4: Inventarisatie mantelzorgondersteuning voor allochtonenActiepunt 5: Sociale kaart respijtzorg provincie Utrecht

Actiepunt 6: Buurtzorg in Vinex-locaties

De projectvoorstellen moeten voor 1 oktober bij de provincie worden ingediend.

Lees meer.