Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg – Kwetsbare ouderen en sociaal cultureel werk

0

10-06-2005

Hoewel veel sociaal-culturele voorzieningen zoals dienstencentra en buurthuizen aangeven dat hun reguliere aanbod geschikt is voor kwetsbare ouderen, maken deze er relatief weinig gebruik van. Waar ligt dat aan en hoe kan het sociaal-cultureel werk beter inspelen op de behoefte van deze ouderen?

Vijf ouderenwerkers gingen eind 2004 in gesprek met zeventien kwetsbare ouderen. Uit de weergave van deze gesprekken komt een indringend beeld naar voren van de verschillende manieren waarop ouderen hun dagen invullen en beleven.
Uitgaande van hun ervaringen formuleert Theo Royers, betrokken bij het Innovatieprogramma Welzijn Ouderen van het NIZW, actiepunten voor het sociaal- cultureel werk.

Een betere introductiebeleid met persoonlijke aandacht voor nieuwe bezoekers en zorg voor een goede match tussen activiteit en bezoeker, is van belang. Verder kan er meer aandacht besteed worden aan de sociaal-emotionele sfeer en zijn soms speciale activiteiten nodig om tegemoet te komen aan de behoefte van kwetsbare en eenzame ouderen aan intimiteit en vertrouwelijkheid. Voorbeelden zijn: ontmoetingsgroepen, vriendschapscursussen en bemiddelingsdiensten. Een derde suggestie is meer aandacht te besteden aan mensen die niet meer komen. Wellicht is er behoefte aan een ander aanbod door veranderingen in de levensomstandigheden.

De publicatie sluit af met een aantal idee├źn over nieuwe vormen van ondersteuning van kwetsbare ouderen bijvoorbeeld welzijnsbuddies, levenskringen en seniorenpastoraat.

De publicatie richt zich op het sociaal-cultureel werk maar is ook informatief voor betrokkenen bij welzijnsactiviteiten vanuit de ouderenzorg.

Lees de publicatie

Lees meer over het Innovatieprogramma Welzijn Ouderen